1Planet4All - Razem dla klimatu!

rok szkolny 2021/2022

Agenci nauki utworzyli szkolną redakcję klimatyczną. Przeprowadzili wywiady z panią Wójt, nauczycielem fizyki i panią Dyrektor.
Uczestniczyli w warsztatach w Akademii pomp ciepła w Komornikach. Na zajęciach obliczali zużycie prądu przez różne źródła energii.

Pobierz pliki

Nasza szkoła uczestniczy w programie Globalna Szkoła organizowanym przez
Centrum edukacji Obywatelskiej. Program dedykowany jest dla wszystkich
osób, dla których ważne jest środowisko i zmiany, jakie w nim występują w
wyniku działalności człowieka. Uczestnicy programu zdobywają rzetelną
wiedzę na temat świata i rządzących nim współzależności. Uczą się poruszać trudne tematy, rozmawiać, zadawać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. Mogą zdobyć lub rozwijać kompetencje i umiejętności, takie jak m.in.: współpraca, krytyczne myślenie, planowanie działań.
Uczestnicząc w działaniach projektowych, lepiej poznają kolegów i koleżanki, mogą realizować własne pomysły i samodzielnie szukać rozwiązań dla wyzwań lokalnych i globalnych. Ponadto mogą rozwijać swoją,indywidualność i zainteresowania istotne dla wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej; uświadamiają sobie wyzwania współczesnego świata; dowiadują się, skąd czerpać rzetelne informacje, jak krytycznie analizować i oceniać źródła informacji i wyrabiać sobie własne zdanie na wybrany temat; dostrzegają możliwość swojego zaangażowania (na poziomie szkoły i poza nią) na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.
Grupa "Zaklimatyzowani" skupiła się na problemie zero waste i przeciwdziałaniu nadmiernemu produkowaniu śmieci. Uczennice klasy 7b przeprowadziły kiermasz używanych zabawek i książek. Zarobione w nim pieniądze przeznaczono na nagrody w ekologicznych konkursach na Ekotorbę i Ekozakładkę z motywem patronki naszej szkoły, czyli Marii Konopnickiej. Prace konkursowe zaprezentowane zostały podczas obchodów dwudziestolecia nadania imienia szkole. Ponadto uczestnicy projektu ułożyli pytania do quizów dla klas 1-3, który samodzielnie przeprowadziły. Był to konkurs wiedzy o niemarnowaniu żywności i zapobieganiu śmiecenia.

rok szkolny 2020/2021

Materiały powstały w ramach programu: „1Planet4All - Razem dla klimatu!” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program łączy edukację globalną, klimatyczną i medialną. Uczestnicy rozwijają wiele kompetencji takich jak: krytyczne myślenie i analizowanie przekazów medialnych, umiejętności komunikacyjne, praca w zespole.materiały należą do szkolnej redakcji klimatycznej EkoEkipa-Agenci Nauki w składzie: Ola W. , Matylda K., Milena R., Ola K., Magda S., Julka Ch., Cyprian M., Szymon K., Filip L. , Kajetan O. 

Pobierz pliki