Nasz adres:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
ul. Wrocławska 10
55-311 Kostomłoty
tel. 071/ 3170 206;  tel. fax: 071/ 3170 206

e-mail szkoły: spkostomloty@op.pl
Skrytka ePUAP: /SPKostomloty/domyslna

Pobierz pliki

Drodzy Uczniowie od 17 maja  zgodnie z zapowiedzią rządu  zajęcia hybrydowe będzie miała młodzież
 z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 
Od 30 maja nastąpi powrót wszystkich uczniów do szkół już w pełnym systemie stacjonarnym.
Plan zajęć został wysłany do rodziców i uczniów. Autobusy będą kursowały według rozkładu, 
który obowiązywał we wrześniu. 
Do zobaczenia w szkole!!!!!!
Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo
na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych
do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

                                     Informacja!!!
Zakończył się etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wszystkie dzieci, których rodzice złożli karty zapisu i deklaracje zostały przyjęte.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki