Zebrania z rodzicami

_______________________________

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI


w roku szkolnym 2019/20


Szkoła: 19.09.2019, 21.11.2019, 23.01.2020, 26.03.2020, 14.05.2020


Przedszkole: 28.08.2019, 12.11.2019, 04.02.2020, 28.04.2020(sześciolatki), 12.05.2020