Projekty

________________________________

Projekty motywują uczniów


W naszej szkole realizowane są liczne projekty pozwalające na doskonalszy rozwój uczniów.

 

Połączenie elementów edukacyjnych z pewną formą zabawy
bardziej zainteresuje uczniów niż tradycyjna edukacja w szkole.

Takie możliwości dają właśnie projekty edukacyjne. 

To jeden ze sposobów realizacji określonego zagadnienia ( zadania) szkolnego programu nauczania.

Projekt edukacyjny charakteryzuje się tym, że jest to przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy.Od października w naszej szkole realizowany jest
projekt „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj”  w ramach działania 10.2.1, który jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie ukazała się we wrześniowym numerze Biuletynu Gminy Kostomłoty, zdjęcie poniżej.