W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kostomłotach uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków przygotowanych na miejscu
w szkolnej kuchni przez Panie kucharki.