Samorząd szkolny

________________________________


Skład Samorządu Szkolnego


Opiekunowie:


mgr Iwona Bekieszczuk
mgr Ewelina Dudka


przewodnicząca/y:

Maria Krzyżak


z-ca:

Marlena Sawickasekretarz:

Cyprian Mikulski