Kurs autobusów

____________________________

Przywozy poniedziałek - piątek

PRZYJAZDY

KURS  I

Ramułtowice - 6:50

Karczyce - 6:55

Jarząbkowice - 7:00

Lisowice - 7:05

Chmielów - 7:10

Wnorów - 7:15

Wilków Śr. - 7:17

Sobkowice - 7:22

Samsonowice - 7:25

Kostomłoty - 7:35


Samborz - 7:40
Piersno (kościół) - 7:45
Jenkowice - 7:48
Zabłoto - 7:50

Kostomłoty - 7:53

KURS  II

Kostomłoty 8:05
Wnorów - 8:20
Wilków Śr. - 8:22
Sobkowice - 8:25
Samsonowice - 8:27
Szymanowice - 8:32

KURS  II

Siemidrożyce - 8:35

Jakubkowice - 8:38

Zabłoto - 8:42

Kostomłoty - 8:47


Paździorno 7:40

Piotrowice 8:40

KURS  II

KURS  I

Piersno (bloki) - 6:55

Jenkowice - 7:00

Zabłoto - 7:05

Kostomłoty - 7:10


Szymanowice - 7:20
Siemidrożyce - 7:25
Jakubkowice - 7:27
Zabłoto - 7:30

Kostomłoty - 7:35

Piotrowice (zakład) - 7:40

Kostomłoty 7:55

KURS  II

Kostomłoty 8:15
Samborz - 8:20
Piersno (bloki) - 8:25
Jenkowice - 8:30
Zabłoto - 8:35
Kostomłoty - 8:40

ODJAZDY

KURS

Kostomłoty - 12:35

Zabłoto

Jenkowice

Piersno (całe)

Samborz

_____________Kostomłoty - 13:40

Paździorno

Zabłoto

Jenkowice

Piersno (całe)

Samborz

______________Kostomłoty - 14:30

Samborz

Piersno

Jenkowice

Zabłoto

Jakubkowice

Siemidrożyce

Szymanowice

KURS

Kostomłoty - 12:35

Jakubkowice

Siemidrożyce

Szymanowice

Samsonowice

Sobkowice

Wilków Śr.

Wnorów

_____________Kostomłoty - 13:40

Piotrowice

Samsonowice

Sobkowice

Wilków Śr.

Wnorów

Szymanowice

Siemidrożyce

Jakubkowice

KURS

Kostomłoty - 12:35

Paździorno

Piotrowice (całe)

_____________Kostomłoty - 14:30

Piotrowice (całe)

Samsonowice

Sobkowice

Wilków Śr.

Wnorów

Chmielów

Lisowice

Jarząbkowice

Karczyce

Rałmutowice

KURSKostomłoty - 14:30

Paździorno