Dyrekcja

______________________________________

  

Dyrektor szkoły 

mgr Urszula Wielgus 


______________________________________

v-ce Dyrektor szkoły
mgr Katarzyna Burczyk

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów:
• w poniedziałki w godz. 12.30 – 14.30
• w środy w godz. 14.30 – 15.30
oraz w dni otwarte, zebrania z rodzicami i każdego innego dnia
po uzgodnieniu godziny spotkania za pośrednictwem sekretariatu


Wicedyrektor przyjmuje interesantów:
• w wtorki w godz. 12.30 – 14.30
oraz w dni otwarte, zebrania z rodzicami i każdego innego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania za pośrednictwem sekretariatu