2019/20
_________________________
Wybory do Samorządu Szkolnego 2019

W dniu 18.10.2019 w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego, w którym wzięli uczniowie wszystkich klas, zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych.

HEJT

Działanie człowieka przeciw człowiekowi. To zmora dzisiejszych czasów. Ogólnego przyzwolenia na wypowiadanie słów, opinii myśli nie licząc się z konsekwencjami. 
Z tym, że trafiają bezpośrednio w serca. Mogą zatruć dni, tygodnie i doprowadzić do depresji. Co roku na zajęciach informatycznych poruszany jest ten problem. 
A dziś tj. 17.10.2019 do akcji włączyła się pani pedagog Jadwiga Frydryk, która poprowadziła w klasach krótką pogadankę na ten temat.

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy

Dnia 16.10.2019 od godz. 12:00 - 12:30

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji biciu rekordu w pierwszej pomocy. 16 października - to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w nim od samego początku. Próba bicia Rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i najstarszych. W naszej szkole osobą, która od lat wspiera akcje WOŚP jest pani Jadwiga Sroga i to dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu uczniowie chętnie pomagają potrzebującym a w dniu bicia rekordu chętnie przystąpili do akcji. Gratulujemy!

Szkoła Liderem Edukacji Ekologicznej województwa dolnośląskiego 

Sukces ekologiczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
Ochrona przyrody i ekologia to niezwykle ważne aspekty w działalności edukacyjnej i wychowawczej Szkoły Podstawowej w Kostomłotach. 
Od czternastu lat placówka aktywnie uczestniczy w działalności Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Sieć działa w systemie dwuletnim. Każda szkoła zgłasza autorski projekt, który przez około jeden rok jest realizowany. Efekty poddawane są ewaluacji. Oceniane są według następujących kryteriów: określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku, wartość merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści, logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty), współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym – zasięg realizowanych działań.
Przez wiele lat koordynatorami działalności ekologicznej były panie: Jadwiga Sroga i Janina Kasak. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach jest jedną z nielicznych placówek dolnośląskich, które nieprzerwanie działały przez 14 lat w sieci. 
W VII edycji DSWSE w szkole był realizowany projekt „Zostańmy przyjaciółmi pszczół”. Poświęcony był on ochronie owadów zapylających zarówno hodowlanych jak i dziko żyjących. Dzieci i młodzież poznawały życie pszczelich rodzin oraz ich znaczenia dla przyrody i człowieka. Zachęcały społeczność lokalną do sadzenia roślin miododajnych i nektarodajnych w przydomowych ogródkach. Odbywały się wycieczki po okolicy, spotkania z pszczelarzami, happeningi, wernisaże i kampanie informacyjne. 
Przez dwa miesiące klasy siódme działały w Akademii Przyjaciół Pszczół, rozwiązując zadania zamieszczane na platformie edukacyjnej. Miało to charakter grywalizacji. Zorganizowano gminny konkurs budowy hotelików dla owadów. Powstawały zielniki-miodniki, wywiady, ulotki, plakaty, albumy, prezentacje multimedialne. Starania całej społeczności szkolnej zostały docenione. Pod koniec czerwca 2019 placówkę odwiedzili pracownicy Dolnośląskiego Forum Ekologicznego oraz Kuratorium Oświaty. Szacowna Komisja złożona z przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uznała wcześniej opisany projekt za najlepszy w kategorii szkół podstawowych. Szkoła otrzymała tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej województwa dolnośląskiego. 
26 września 2019 w budynku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na uroczystej gali pani dyrektor Urszula Wielgus miała przyjemność odebrać certyfikat oraz nagrodę za działalność ekologiczną. Uczniowie klas ósmych: Ola Kłodnicka i Kuba Lipczyński zapoznali przedstawicieli organizacji ekologicznych i zaproszonych gości z założeniami i efektami nagrodzonego projektu. Zaś Hania Janiec z klasy drugiej deklamowała piękny wiersz o roli pszczół. Nagroda ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości tysiąca złotych została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki nim zajęcia z ochrony przyrody będą jeszcze ciekawsze. 
Pamiętajmy, że „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”( Florian Plit)

Dzień Edukacji Narodowej
Dziękujemy za piękne słowa wsparcia napisane przez polską noblistkę Olgę Tokarczuk, skierowane do wszystkich nauczycieli, mówiących o pasji i poświęceniu. O zawodzie zupełnie niepowtarzalnym i szczególnym wśród innych zawodów. 

"Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Jeśli natomiast ich zapał zostanie stłumiony brakiem wsparcia i szacunku, kiedy ich pasja wypali się przez nieprzystające do stresu i odpowiedzialności zarobki, przyszłość namaluje się w ciemnych barwach. Nauczyciele, trzymajcie się"
Olga Tokarczuk 2019


Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pani Katarzyny Boch i Eweliny Dudki przygotowali apel, który wprowadził naszą szkolną społeczność w uroczysty nastrój. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 2 września. Pani dyrektor szkoły Urszula Wielgus po raz pierwszy pełniąc funkcję nowego dyrektora przywitała uczniów, rodziców i zaproszonych gości życząc szczęścia i powodzenia. Po krótkim programie artystycznym uczniowie spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami. Od tego roku uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczyć się będą w budynku A szkoły, a uczniowie klas 4-8 w budynku B. Tym samym nowy rok szkolny rozpoczął kolejny bieg.