2019/20
_________________________

LISTOPAD
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Uczniowie z SP im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Cała społeczność szkolna brała udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa w Kostomłotach, która zorganizowała w ramach tego dnia: marsz przedszkolaków, wierszyki, rymowanki, piosenki i pogadanki o prawach dziecka, kolorowanki, krótki wykład i odczytanie przez przedstawicieli klas praw dziecka, turniej z wykorzystaniem 3 quizów Kahoot, projekcję filmów związanych z Konwencją o prawach dziecka i tablice informacyjne.
Wszyscy uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko- w kolorze UNICEF.
Korytarze i sale także były przystrojone w niebieskie dekoracje.
To była niezwykła lekcja zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, bo przecież jak mawiał Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Dla Niepodległej

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

“Ciszą cmentarną ukołysani, 
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju. 
A choć ich życia płomień zgasł,
 to myśli o nich są przecież w nas”

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, 
o naszych bliskich zmarłych, znajomych i tych, których znaliśmy “tylko przez chwilę”.
Na ich grobach zapalamy znicze - „ światełko pamięci – dowód naszej miłości, przyjaźni 
i wspomnień . W pierwszych dniach listopada nasi wolontariusze wraz z uczniami 
z samorządu uczniowskiego pod opieką p. Lilli Staworowskiej udali się na pobliskie cmentarze, by uczcić pamięć zmarłych nauczycieli uczących w naszej szkole 
i w nieistniejącym już gimnazjum, pracowników obsługi i administracji, oraz kolegów 
i koleżanek. W nastroju ciszy, spokoju i modlitwy uczczono pamięć zmarłych – ucząc się szacunku dla tak szczególnego miejsca. Oprócz zapalania zniczy i modlitwy były także opowieści z życia poszczególnych osób, które należały do naszej „małej ojczyzny”. Dla uczniów była to bardzo ciekawa lekcja historii. Mogli poznać historię ludzi, którzy przez wiele lat pracowali w naszej szkole, wychowując i ucząc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. ”Uczniowie pamiętali również o miejscach pamięci narodowej i bohaterach, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, dzięki którym mogliśmy zakupić znicze na ten cel. W szczególności dziękujemy za zaangażowanie p. Agnieszce Śladowskiej .

Opiekun Szkolnego Wolontariatu
Lilla Staworowska

„PRZESZŁOŚĆ NIE UMIERA”


Przed Dniem Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły kolejny raz przyłączyli się do akcji:” Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Celem tej szlachetnej inicjatywy prowadzonej pod patronatem Telewizji Wrocław i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest dbanie o cmentarze kresowe oraz ich renowacja, a przez to również zbiórka zniczy na groby Polaków, które zapłoną w miesiącu listopadzie na Ukrainie i Wileńszczyźnie. Znicze zbierane były również przy kościołach w Kostomłotach i Piotrowicach. Przekazane zostały do TVP3 we Wrocławiu, skąd pojadą na cmentarze za wschodnią granicą. Każdy podarowany znicz jest dowodem naszej pamięci o rodakach pochowanych poza krajem. Na wschodzie pozostało kilka milionów polskich grobów. Pamięć o tych mogiłach jest szczególnie pielęgnowana tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie po wojnie osiedliło się prawie milion Kresowian. Dzisiaj ich wnukowie podążają śladem swoich przodków – remontują zrujnowane wschodnie nekropolie, a w pierwszych dniach listopada zapalają ognie pamięci na rodzinnych grobach. Przeszłość nie umiera tak długo, dopóki ktoś pamięta 
o zdarzeniach i ludziach, o czynach i myślach.Dziękujemy Rodzicom, Uczniom, Wolontariuszom, Księżom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za spontaniczną odpowiedź na prośbę dotyczącą zbiórki zniczy i podarowanie ich w szlachetnym geście.

PAŹDZIERNIK

Akcja - "Noś odblaski świeć przykładem"

Pamiętajmy o odblaskach, szczególnie w dni jesienne, w które bardzo szybko robi się ciemno na dworze. 

Pamiętajmy również, że kierujący pojazdem muszą NAS dostrzec!

Nosząc odblaski zwiększamy swoje szanse na drodze!

Bądźmy widoczni!!!

Dwudniowa wycieczka do Myśliborza


W ostatnim tygodniu października klasy VIII b i VI a gościły w ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Położony jest on na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy”. W pierwszym dniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych: budowa tkanek roślinnych i składniki żywności. Zapoznali się z zawodem laboranta i analityka żywności. Mogli utrwalić i poszerzyć wiadomości zdobyte w szkole. Wielką atrakcją było uczestnictwo w warsztatach ekologicznych pt. Rzemieślnik – artysta – ekolog. Warsztaty mają charakter wielowymiarowy łączący historię, kulturę i tradycję regionu z twórczą pracą dziecka przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych. Dodatkowym atutem tych zajęć jest rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu oraz ukazanie roli sztuki w życiu człowieka, a w szczególności zapoznanie się z różnorodnymi funkcjami sztuki użytkowej na przykładzie pracy rzemieślniczej. Surowce, jakie wykorzystuje się do tych zajęć w aspekcie ekologicznym, są materiałami pochodzącymi z odnawialnych zasobów Ziemi. Każdy uczestnik miał możliwość wykonania własnego naczynia z gliny. Po zajęciach był czas na obiad w restauracji Kaskada. Popołudnie wszyscy spędzili na grach i zabawach w salce rekreacyjnej i spacerze po okolicy. Wieczorny grill był dopełnieniem wrażeń tego dnia. Następnego ranka każdy uczestnik miał możliwość wykonania glicerynowego mydełka według własnych upodobań kolorystycznych i zapachowych. Tego dnia uczniowie zwiedzili także punkt rehabilitacji chorych zwierząt położony na terenie ośrodka. Zawody: opiekuna zwierząt, strażnika przyrody, przewodnika to niezwykle ważne i odpowiedzialne profesje. Uczyli się również obliczać wiek drzewa, mierząc obwód pnia. Spacer na wzgórze Rataj to ostatni punkt wycieczki. Organy Myśliborskie, czyli fragment zastygłego stożka wulkanicznego, to ewenement na skalę europejską. Uczniowie mogli się tam dowiedzieć o działalności wulkanicznej na tym terenie, co to jest bazalt i lawa, jakie są rodzaje wulkanów i jak jest on zbudowany. Wracali zachodnim zboczem Rataja, gdzie przebiega ścieżka dydaktyczna „Śladami Trzebowian”. Uważni obserwatorzy mogli dostrzec ślady średniowiecznego grodziska. I tak oto eskapada ekologiczno- historyczna się zakończyła. Popołudniem w dobrych nastrojach wrócili do Kostomłotów. W tych dwóch niezapomnianych, pełnych wrażeń dniach towarzyszyła im piękna jesienna pogoda.

„Skakać każdy może jeden wyżej drugi niżej” 

Z takim mottem klasy IIIa, IIIb oraz Va dnia 28 października 2019 roku, wybrały się na wycieczkę do Parku Trampolin we Wrocławiu. To fantastyczny sposób na nietradycyjną lekcje wychowania fizycznego. Takie ćwiczenia sprawiły nam wszystkim wiele radości, pozwoliły na poznanie swoich możliwości akrobatycznych, dały nam wiele radości. Wszyscy w tym dniu bawili się rewelacyjnie uczniowie i nauczyciele również. 

"Zemsta" w Teatrze Komedii we Wrocławiu

Dnia 28 października uczniowie klas siódmych wybrali się na wycieczkę do Wrocławskiego Teatru Komedia na sztukę Zemsta na podstawie dramatu Aleksandra Fredry w reż. Pawła Okońskiego i Wojciecha Dąbrowskiego. Najpierw udali się do Centrum Handlowego Magnolia Park. Spędzili tam godzinę.
Następnie przejechali autokarem do teatru. Po przyjeździe na miejsce otrzymali bilety, weszli do sali i zajęli miejsca. Po chwili na scenie pojawił się pracownik teatru, który opowiedział o życiu Aleksandra Fredry i genezie utworu. Gdy światła zgasły, na scenę weszli aktorzy: Cześnik Raptusiewicz i Dyndalski. Wraz z rozwojem akcji pojawili się kolejni bohaterowie: Papkin, Klara, Wacław, Podstolina i Rejent Milczek. 
Na widowni często wybuchały salwy śmiechu. Reżyserzy mocno podkreślili komizm sztuki i jej zabawne wątki. Jedną z najzabawniejszych postaci w Zemście jest Dyndalski, którego zagrał Bogusław Danielewski. Scena z pisaniem przez niego listu wywołała lawinę śmiechu. I to właśnie tego aktora uczniowie oklaskiwali najmocniej.
Po spektaklu pełni wiedzy i niezapomnianych wrażeń wrócili do szkoły. 

Dzień Nauczyciela dla emerytowanych nauczycieli

Dzień Nauczyciela to szczególny czas nie tylko dla czynnych pedagogów codziennie realizujących misję edukacji kolejnego pokolenia, ale także dla emerytowanych nauczycieli. Z tej okazji 24 października 2019 roku spotkali się emerytowani nauczyciele naszej gminy. Swoją uroczystość rozpoczęli Mszą Świętą podczas, której towarzyszyli im uczniowie Szkoły Podstawowej w Kostomłotach. Bezpośrednio po Eucharystii udali się na spotkanie do Ratusza. Tam klasy VI c i III a w ramach szczerych życzeń dla emerytowanych nauczycieli przygotowali spektakl i zaśpiewali piosenki. Czas spędzony z seniorami to wielki zaszczyt dla uczniów oraz lekcja pokory i szacunku. 

Spotkanie autorskie

Spotkania autorskie są nie lada atrakcją dla dzieci i młodzieży. Dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób w pisaniu książki.
W dniu 23 października na zaproszenie szkolnej bibliotekarki w naszej szkole właśnie miało miejsce spotkanie autorskie. Gościła u nas pani Edyta Budziszyn, autorka książki „Wierszobajanie”. 
Pani Edyta spotkała się z pięcio i sześciolatkami z przedszkola oraz z uczniami klas I-V.
W czasie tych spotkań czytała dzieciom wiersze i rozmawiała na temat uczuć, zachowań i wartości zawartych w tych wierszach.
Prezentowana książka skierowana jest do najmłodszych czytelników, lecz dorośli zagłębiając się w treść owych wierszy również z przyjemnością powrócą do czasów  dzieciństwa. 
Dziękujemy Pani Edycie, że zaszczyciła nas swoją obecnością dostarczając dzieciom doznań i wrażeń.
Jadwiga Sroga bibliotekarz szkolny

Wybory do Samorządu Szkolnego 2019

W dniu 18.10.2019 w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego, w którym wzięli uczniowie wszystkich klas, zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych.

HEJT

Działanie człowieka przeciw człowiekowi. To zmora dzisiejszych czasów. Ogólnego przyzwolenia na wypowiadanie słów, opinii myśli nie licząc się z konsekwencjami. 
Z tym, że trafiają bezpośrednio w serca. Mogą zatruć dni, tygodnie i doprowadzić do depresji. Co roku na zajęciach informatycznych poruszany jest ten problem. 
A dziś tj. 17.10.2019 do akcji włączyła się pani pedagog Jadwiga Frydryk, która poprowadziła w klasach krótką pogadankę na ten temat.

Babeczka dla Ciebie, szansa dla stypendysty

W ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunami : Lillą Staworowską, Iwoną Bekieszczuk i Eweliną Dudka, 16 października zorganizowali w szkole kiermasz babeczek, które były przygotowywane własnoręcznie przez samych uczniów i ich rodziców pod hasłem: „Babeczka dla Ciebie, szansa dla stypendysty”. Dochód ze sprzedaży zasilił Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywaną „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja z pozyskiwanych ofiar ludzi dobrej woli, funduje stypendia młodym ludziom , którzy wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale ze względu na trudną sytuację materialną albo inne, niezależne od nich przeszkody, nie mają możliwości kształcenia się zgodnie ze swoimi możliwościami. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, budowany przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych 
i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka. Dziękujemy wszystkim, wolontariuszom, uczniom, nauczycielom, Darczyńcom i rodzicom dzięki którym, ten dzień był tak wspaniały, radosny i „ apetyczny”. Niech św. Jan Paweł II wyprasza u Boga potrzebne łaski i nadal nas pobudza oraz motywuje do wzbijania się na szczyty świętości.

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy

Dnia 16.10.2019 od godz. 12:00 - 12:30

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji biciu rekordu w pierwszej pomocy. 16 października - to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w nim od samego początku. Próba bicia Rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i najstarszych. W naszej szkole osobą, która od lat wspiera akcje WOŚP jest pani Jadwiga Sroga i to dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu uczniowie chętnie pomagają potrzebującym a w dniu bicia rekordu chętnie przystąpili do akcji. Gratulujemy!

Szkoła Liderem Edukacji Ekologicznej województwa dolnośląskiego 

Sukces ekologiczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
Ochrona przyrody i ekologia to niezwykle ważne aspekty w działalności edukacyjnej i wychowawczej Szkoły Podstawowej w Kostomłotach. 
Od czternastu lat placówka aktywnie uczestniczy w działalności Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Sieć działa w systemie dwuletnim. Każda szkoła zgłasza autorski projekt, który przez około jeden rok jest realizowany. Efekty poddawane są ewaluacji. Oceniane są według następujących kryteriów: określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku, wartość merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści, logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty), współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym – zasięg realizowanych działań.
Przez wiele lat koordynatorami działalności ekologicznej były panie: Jadwiga Sroga i Janina Kasak. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach jest jedną z nielicznych placówek dolnośląskich, które nieprzerwanie działały przez 14 lat w sieci. 
W VII edycji DSWSE w szkole był realizowany projekt „Zostańmy przyjaciółmi pszczół”. Poświęcony był on ochronie owadów zapylających zarówno hodowlanych jak i dziko żyjących. Dzieci i młodzież poznawały życie pszczelich rodzin oraz ich znaczenia dla przyrody i człowieka. Zachęcały społeczność lokalną do sadzenia roślin miododajnych i nektarodajnych w przydomowych ogródkach. Odbywały się wycieczki po okolicy, spotkania z pszczelarzami, happeningi, wernisaże i kampanie informacyjne. 
Przez dwa miesiące klasy siódme działały w Akademii Przyjaciół Pszczół, rozwiązując zadania zamieszczane na platformie edukacyjnej. Miało to charakter grywalizacji. Zorganizowano gminny konkurs budowy hotelików dla owadów. Powstawały zielniki-miodniki, wywiady, ulotki, plakaty, albumy, prezentacje multimedialne. Starania całej społeczności szkolnej zostały docenione. Pod koniec czerwca 2019 placówkę odwiedzili pracownicy Dolnośląskiego Forum Ekologicznego oraz Kuratorium Oświaty. Szacowna Komisja złożona z przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uznała wcześniej opisany projekt za najlepszy w kategorii szkół podstawowych. Szkoła otrzymała tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej województwa dolnośląskiego. 
26 września 2019 w budynku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na uroczystej gali pani dyrektor Urszula Wielgus miała przyjemność odebrać certyfikat oraz nagrodę za działalność ekologiczną. Uczniowie klas ósmych: Ola Kłodnicka i Kuba Lipczyński zapoznali przedstawicieli organizacji ekologicznych i zaproszonych gości z założeniami i efektami nagrodzonego projektu. Zaś Hania Janiec z klasy drugiej deklamowała piękny wiersz o roli pszczół. Nagroda ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości tysiąca złotych została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki nim zajęcia z ochrony przyrody będą jeszcze ciekawsze. 
Pamiętajmy, że „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”( Florian Plit)

Dzień Edukacji Narodowej
Dziękujemy za piękne słowa wsparcia napisane przez polską noblistkę Olgę Tokarczuk, skierowane do wszystkich nauczycieli, mówiących o pasji i poświęceniu. O zawodzie zupełnie niepowtarzalnym i szczególnym wśród innych zawodów. 

"Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Jeśli natomiast ich zapał zostanie stłumiony brakiem wsparcia i szacunku, kiedy ich pasja wypali się przez nieprzystające do stresu i odpowiedzialności zarobki, przyszłość namaluje się w ciemnych barwach. Nauczyciele, trzymajcie się"
Olga Tokarczuk 2019


Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pani Katarzyny Boch i Eweliny Dudki przygotowali apel, który wprowadził naszą szkolną społeczność w uroczysty nastrój. 

DZIEŃ PAPIESKI

13 października w kościele powszechnym obchodzony był XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Jest to doskonała okazja, by wgłębić się w historię Wielkiego Pontyfikatu – Wielkiego Papieża – Świętego Jana Pawła II. „Wstańcie, chodźmy!”- to słowa zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II ,to również słowa Pana Jezusa skierowane do Apostołów w Ogrodzie Oliwnym, to wezwanie i zaproszenie, by wieść codzienne życie zgodnie z zasadami Ewangelii.
 Z tej okazji uczniowie starszych klas naszej szkoły zaprezentowali w świątyni parafialnej montaż słowno-muzyczny, przywołując postać świętego Jana Pawła II, Wielkiego Polaka, Wielkiego Człowieka, fakty z Jego biografii i nauczania. Poprzez poezję, dialogi i śpiew uczniowie nie tylko wspominali lecz również zapraszali do pójścia drogą którą Ojciec Święty nam wytrwale wskazywał.
Papież  żył  w trudnych  czasach ,  stawiał  czoła  trudnej rzeczywistości ,  pokazując  to  swoim pięknym  życiem. Jego pouczające słowa zyskiwały niezwykłą siłę w kontakcie z drugim człowiekiem. Szanował godność każdego człowieka. Był człowiekiem czynu, całe swoje serce wypełnił miłością do Boga i bliźniego. Cały czas naśladował Jezusa i wypełniał jego słowa "pójdź za mną”. Następnie podzielił się realizacją tych słów w swoim biskupim życiu w książce pt. : „Wstańcie, Chodźmy” . 
Scenariusz montażu opracowała i czuwała nad całością występu katechetka Lilla Staworowska, a muzyką i anielskim śpiewem montaż uświetniły gościnnie: Martyna Sawicka, Zosia Muchorowska i Kasia Solarska. Niech XIX Dzień Papieski zmobilizuje nas do modlitewnej wdzięczności za dar Świętego Jana Pawła II. Niech nie będzie tylko wzruszającym wspomnieniem historycznego już wydarzenia, lecz zaproszeniem do pójścia drogą, którą Święty Jan Paweł II wytrwale nam wskazuje. Niech nasza postawa zakorzeniona w wierze i miłości zaowocuje uczynkami życia autentycznie chrześcijańskiego. 

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

4 października po raz kolejny obchodzony był w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Do akcji przystąpili wszyscy uczniowie klas II-VIII, a jej celem było propagowanie uczenia się matematyki przez zabawę. Akcję poprzedziła jej reklama. Korytarze szkolne ozdobiono plakatami nawiązującymi do zbliżającego się święta .Koordynatorzy akcji powołali Komisje i Patrole egzaminacyjne. Przygotowano losy dla uczniów, oraz harmonogram pracy komisji Egzaminacyjnych.
Uczniowie przystąpili do egzaminu pisemnego i ustnego (do egzaminu ustnego przystąpili tylko Ci, którzy zdali egzamin pisemny),natomiast Patrole egzaminacyjne pod opieką osoby dorosłej egzaminowały mieszkańców Kostomłotów- odwiedzili Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy GOK, Urząd Pocztowy -zapraszając dorosłych do wspólnej zabawy. Zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Gminy, którzy pomyślnie zdali egzaminy otrzymali tytuł Eksperta tabliczki mnożenia potwierdzony odpowiednim certyfikatem.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i osób dorosłych . Każdy chciał zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki mnożenia, jednak nie wszystkim się to udało .Wierzymy, że w przyszłym roku będzie ich o wiele więcej. 

Koordynatorzy akcji: 
-Zofia Stankiewicz-nauczyciel matematyki,-Danuta Wojtusiak-nauczyciel matematyki

WRZESIEŃ

Zbiórka okularów dla Afryki

We wrześniu po raz pierwszy w naszej szkole trwała III Ogólnopolska Zbiórka Używanych Okularów, której organizatorem jest Fundacja Okuliści dla Afryki. W tej akcji zbieraliśmy okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne. Trafią one tam w ręce (i oczy) osób, które ich bardzo potrzebują. Nasza społeczność szkolna nie zawiodła, co świadczy o ogromnej wrażliwości i chęci pomagania innym. Zainteresowanie akcją było tak duże, że z pewnością powtórzymy ją w przyszłym roku szkolnym.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 2 września. Pani dyrektor szkoły Urszula Wielgus po raz pierwszy pełniąc funkcję nowego dyrektora przywitała uczniów, rodziców i zaproszonych gości życząc szczęścia i powodzenia. Po krótkim programie artystycznym uczniowie spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami. Od tego roku uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczyć się będą w budynku A szkoły, a uczniowie klas 4-8 w budynku B. Tym samym nowy rok szkolny rozpoczął kolejny bieg.