100-lecie Niepodległości    
Kalendarz Roku Szkolnego 2018/19
_______________________


Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
zarządza dni: 

2.11.2018


są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r.
w sprawie organizacji roku szkolnego W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od 8.00 do godz. 14.30

ROK SZKOLNY TRWA OD 3.09.2018 - 21.06.2019


I PÓŁROCZE - 3.09.2018 - 26.01.2019

II PÓŁROCZE - 27.01.2019 - 21.06.2019