Kalendarz Roku Szkolnego 2019/20
_______________________

Pobierz pliki

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.

13-26 stycznia 2020 r. • lubelskie • łódzkie • podkarpackie • pomorskie • śląskie

20 stycznia - 2 lutego 2020 r. • podlaskie • warmińsko-mazurskie

27 stycznia - 9 lutego 2020 r. • kujawsko-pomorskie • lubuskie • małopolskie • świętokrzyskie • wielkopolskie
10-23 lutego 2020 r. • dolnośląskie • mazowieckie • opolskie • zachodniopomorskie


Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
zarządza dni: 

02.01.2020, 03.01.2020, 21.04.2020, 22.04.2020, 23.04.2020 dni egzaminów ósmoklasistów ( praca zdalna uczniów,z podowu koronawirusa egzaminy się nie odbyły) ,12.06.2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów klas:I-VII
16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020
Egzamin ósmoklasistów 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r.
w sprawie organizacji roku szkolnego W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od 8.00 do godz. 14.30

ROK SZKOLNY TRWA OD 01.09.2019 - 26.06.2020


I PÓŁROCZE - 01.09.2019 - 19.01.2020

II PÓŁROCZE - 20.01.2020 - 26.06.2020