Kalendarz Roku Szkolnego 2017/18
_______________________

Pobierz pliki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
zarządza dni: 
są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r.
w sprawie organizacji roku szkolnego W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od 8.00 do godz. 14.30

ROK SZKOLNY TRWA OD 4.09.2017 - 22.06.2018


I PÓŁROCZE - 4.09.2017 - 26.01.2018

II PÓŁROCZE - 27.01.2018 - 22.06.2018