Kalendarz Roku Szkolnego 2018/19
_______________________


Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
zarządza dni: 

2.11.2018, 2.05.2019
15,16,17.04.2019 - egzaminy


są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r.
w sprawie organizacji roku szkolnego W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od 8.00 do godz. 14.30

ROK SZKOLNY TRWA OD 3.09.2018 - 21.06.2019


I PÓŁROCZE - 3.09.2018 - 20.01.2019

II PÓŁROCZE - 21.01.2019 - 21.06.2019