Kalendarz Roku Szkolnego 2019/20
_______________________
Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.
18 - 31 stycznia 2021 r.Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
zarządza dni: 

ROK SZKOLNY TRWA OD 01.09.2020 - 26.06.2021


I PÓŁROCZE - 01.09.2020 - 31.01.2021

II PÓŁROCZE - 01.02.2021 - 25.06.2021