Akademia zapamiętywania

______________________________

AKADEMIA ZAPAMIĘTYWANIA

 

 

 

W związku z wygranym projektem „Akademia Zapamiętywania” w Szkole Podstawowej w Kostomłotach zostały przeprowadzone zajęcia z technik zapamiętywania i koncentracji uwagi. Projekt miał na celu pomoc uczniom szkoły podstawowej z terenów pozamiejskich w zdobywaniu lepszego wykształcenia. Jednym z elementów wyrównujących szanse dzieci wiejskich były zajęcia z treningu pamięci. Kurs w ramach projektu był całkowicie bezpłatny dla uczestników, a całość kosztów została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs składał się z 4 grup  dziesięcioosobowych po 46 godzin lekcyjnych każda , które były prowadzone od września 2011 do 31 grudnia 2011r.

Lekcje odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Projekt objął wsparciem uczennice i uczniów SP w Kostołotach, w liczbie 40 osób, z klas I – VI, w tym 17 dziewczynek i 23 chłopców zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Kostomłoty.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego Trenera Szkoły Pamięci Wojakowskich.

Uczestnicy projektu przyswoili m. in. metody ciągów skojarzeniowych, metody lokalizacji, metody symboli - w tym szkolne zastosowanie treningu pamięci.  Zapoznali się z symboliką cyfr, kolorów i liter.  Podczas treningu pamięci były używane zdjęcia, slajdy porównawcze oraz materiały  edukacyjne, które motywowały uczniów do nauki.  Wykorzystywane były takie elementy jak: teksty do ćwiczeń zapamiętywania treści oraz to co Uczestnicy lubili najbardziej, programy komputerowe ćwiczące zdolność koncentracji i podzielność uwagi, refleks, myślenie logiczne, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, zdolności matematyczne, zdolności manualne oraz koordynację wzrokowo – ruchową. W ramach zadania na zajęciach wykorzystywany jest specjalny program multimedialny z platformą e-learningową, z którego korzystał trener podczas zajęć w formie praktycznych ćwiczeń multimedialnych z wykorzystaniem komputera i projektora. Zastosowanie programów komputerowych do ćwiczeń pozwalało na podwyższanie stopnia trudności, w sposób prawie niezauważalny dla Uczestników zajęć - treści zapamiętywane na zajęciach stawały się stopniowo coraz bardziej złożone, a czas na ich zapamiętanie systematycznie maleje.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Uczestnicy otrzymali wyprawkę w postaci kompletu pomocy dydaktycznych. W ramach projektu najlepsi Uczestnicy zajęć otrzymali nagrody w postaci gier planszowych a na koniec zajęć każdy Uczestnik otrzymał certyfikat.

Osiągnięte rezultaty projektu:

P1. Przeprowadzono 184 godz. lek zajęć z zakresu zapamiętywania i koncentracji.

P2. Zrealizowano 1 oddolną inicjatywę na obszarze gminy wiejskiej Kostomłoty.

P3. Uczestnictwo 17 dziewczynek i 23 chłopców na zajęciach pozalekcyjnych z zakresu zapamiętywania i koncentracji.

W1. wzrost wiedzy z zakresu technik pamięci u min. 80% dziewczynek i 80% chłopców.

W2. wzrost umiejętności zapamiętywania u min. 60% dziewczynek i 60% chłopców.

W3. wzrost poziomu koncentracji u min. 50% dziewczynek i 50% chłopców.


opracowała Alicja Niedziółka