Szkoła dbająca o ekorozwój

_______________________________

                    PÓŁMETEK PROJEKTU EKOLOGI CZNEGO


ZAKOŃCZENIE AKCJI ZBIÓRKI KASZTANÓW ZDJĘCIE DYPLOMU
OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI 
UDZIAŁ W AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA 
AKCJA - „DZIKIE WYSYPISKA”
4 PAŹDZIERNIKA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
Cuda z odpadów – EKO ZABAWKA 

Pozwólmy drzewom żyć 

 

W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kostomłotach, zakończony został autorski projekt ekologiczny „Pozwólmy drzewom żyć”, który był realizowany od marca 2011 do lutego 2012r. w ramach IV edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój. Działania ekologiczne podejmowane w naszej szkole podczas trwania I, II i III edycji podniosły świadomość ekologiczną dotyczącą postaw proekologicznych wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców, co zmotywowało nas do dalszej pracy na rzecz ekologii.  Znajduje to odzwierciedlenie w selektywnej zbiórce surowców wtórnych, prawidłowej segregacji odpadów, w dbaniu o środowisko. Tylko ciągła edukacja, utrwalanie wyrobionych nawyków poprzez działanie praktyczne może zaowocować w przyszłości w życiu dorosłym naszych dzieci. Po przystąpieniu do sieci realizowaliśmy zadania, których celem było zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób uczniowie mogą chronić przyrodę. 

Podczas trwania projektu zrealizowano następujące działania: 

 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat: Las to nie wysypisko śmieci.  
 • Drzewo w czterech porach roku – plakaty z wykorzystaniem surowców wtórnych - kl. I-III
 • Obchody Światowego Dnia Ziemi – organizacja Powiatowego Zlotu Ekologicznego.
 •   Przygotowanie inscenizacji ekologicznych „Wokół drzewa” 
 • Wycieczki do Parku Krajobrazowego w Myśliborzu i w Chełmach  klas III  i VI.

 Wycieczka do Myśliborza- oddział 0 (grupa sześciolatków).  Rozpoznawanie gatunków drzew.

 • Zielona Szkoła klas I – III. Zapoznanie z florą i fauną północnych obszarów Polski. Rozpoznawanie drzew terenów nadmorskich.
 • Twórczość poetycka  uczniów klas IV – VI

„ Drzewa wokół nas”,  „Drzewo moim domem ” lub „Dotyk drzewa”– umieszczenie wierszy na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej  „Szkolniczek”.

·        „Chronimy lasy – zbieramy makulaturę”. Akcja zbiórki makulatury zaangażowanie rodziców i uczniów do selektywnej i intensywnej zbiórki surowców wtórnych.

·        Las sprzymierzeńcem człowieka. Wykorzystanie darów lasu w przemyśle farmaceutycznym i zielarskim – przeprowadzenie godzin wychowawczych nawiązujących do tematu.

Zbiórka kasztanów.

 • Czas na las – akcja sadzenia drzew. Spotkanie z leśniczym. Święto drzewa – pokazanie uczniom klas pierwszych pomników przyrody na terenie gminy.
 • Wykonanie gazetki klasowej pt. „Rola lasu w przyrodzie”.
 • Wycieczka klas I –III do szkółki leśnej w Kątach Wrocławskich    
 • Wypowiedzi dzieci na temat: Gdyby drzewo mogło mówić, powiedziałoby ludziom, że... 

 W formie pisemnej i w formie mapy pojęciowej.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc wszystkim instytucjom oraz rodzicom za pomoc i wsparcie w realizacji wymienionych powyżej działań.  Mamy nadzieję,  że w przyszłości  również będziecie nas Państwo wspierać w dalszych działaniach na rzecz ekologii.

                                                                                    Jadwiga Sroga

                                                                                                      Monika Chudy - Majchrzak

DOTYK DRZEWA

 

Stała topola na łące sama

Była dumna z siebie, jak dama

Codziennie dzieci do niej przychodziły

I na jej gałęziach się bawiły.

 

 

Topola nie chciała żeby na niej stawano

I jej piękne gałęzie łamano,

Więc wszystkie dzieci pogoniła.

Lecz potem myśli: „Byłam niemiła”.

 

 

Ale dzieci już nie przychodziły

Na własnych werandach lemoniadę piły.

A topola sama stała,

Aż zrobiła się całkiem mała.

 

 

 

DRZEWA WOKÓŁ NAS

 

W pewnym gaju,

A dokładnie w miesiącu maju

Jakieś drzewo zobaczyłam

I się bardzo ucieszyłam.

 

Bo to drzewo miało moc,

Gdyż przez całą długą  noc

Piękną melodię mi  nuciło

Aż mi serce mocniej biło.

 

Zakochałam się w tym drzewie szczerze,

Bo to drzewo, to nie tylko bierze,

Ale daje mi melodię swą,

A potem poruszane wiatrem tańczy ze mną.

 

(Autor wierszy: Emma Mrochen z klasy VIb)