W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kostomłotach uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków przygotowanych na miejscu
w szkolnej kuchni przez Panie kucharki.
Od dnia 12 IX 2022r. uczniowie naszej szkoły bedą mogli korzystać 
z posiłków ( śniadania, obiady).
Deklaracje dotyczące korzystania z wyżywienia należy złożyć u intedenta szkoły lub wychowawcy klasy do dnia 8 IX 2022r.