Jubileusz 15-lecie nadania imienia oraz 

10-lecia przyjęcia sztandaru

_________________________________

Podziękowanie
        Serdecznie dziękuję wszystkim gościom, uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy swoją obecnością w dniu 23 maja 2017r. uświetnili Jubileusz 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Kostomłotach imienia Marii Konopnickiej oraz 10 rocznicy przyjęcia sztandaru  podkreślając tym samym jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły.
        Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania za wytrwałość,  pracę oraz wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń, z których jesteśmy dumni, dlatego jeszcze raz dziękuję za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej.

Dyrektor Szkoły 
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
mgr Urszula Łapa


„Ojczyzna, to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mnie mowie pacierza uczyła”.