Innowacja pedagogiczna
"Sprawdźmy się w praktyce"

Zajęcia rozwijające zainteresowania z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

___________________________

za projekt odpowiedzialne są panie:
Urszula Wielgus i Janina Kasak

_______________________________

„Sprawdźmy się w praktyce”

 

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęła się realizacja zajęć przyrodniczo-matematycznych w ramach innowacji pedagogicznej „Sprawdźmy się w praktyce”. Zajęcia odbywają się po lekcjach w ilości 2 –godzin w tygodniu i uczęszcza na nie 20 uczniów klasy Va.

 

 Głównym celem zajęć jest kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących i technologii informacyjnej uczniowie zdobywają i utrwalają wiedzę w ciekawy sposób, uczą się twórczego rozwiązywania problemów i rozwijają swoje zainteresowania przyrodniczo- matematyczne.

 

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 zrealizowano po 19 godzin zajęć z przyrody i matematyki, łącznie 38 godzin. Znaczna część zajęć odbywała się poza salą lekcyjną.

Uczniowie wyposażeni w taśmy miernicze, kompasy, plany, skalę porostową, lupy, notatniki utrwalali i sprawdzali swoją wiedzę w praktyce.

 

1. Badali i określali czystość powietrza w okolicy szkoły.

2. Obserwując pozorną wędrówkę słońca po niebie określali kierunki geograficzne. 3. Rysowali zegar słoneczny na boisku szkolnym.

4. Tworzyli zegary słoneczne na „papierze”

5. Wskazywali kierunki za pomocą planu miejscowości i kompasów.

6. Wykonywali pomiary elementów pogody za pomocą przyrządów meteorologicznych.

7. Wykonywali obliczenia związane z czasem i kalendarzem.

8. Wykonywali projekt „Historia zegarów”.

9. Gromadzili informacje nt. oferty cenowej w najbliższych sklepach, wybierali najatrakcyjniejsze miejsce do dokonania zakupów.

10. Odwiedzili Urząd Pocztowy – zapoznali się z ofertą usług, cennikiem, sposobem wypełniania różnego rodzaju blankietów pocztowych.

 

Podczas zajęć korzystali również z technologii informacyjnej, programów edukacyjnych i tablicy interaktywnej:

 

- określali klimat czytając z wykresu słupkowego i liniowego,

- na zajęciach „W roli meteorologa” prezentowali swoją wiedzę przy mapie pogody,

- prognozowali pogodę na następny dzień,

- zbierali informacje o historii swojej miejscowości i na jej podstawie sporządzali oś czasu,

- dokonywali zamiany jednostek masy, długości i czasu,

- szukali odpowiedzi na pytanie „Jak na kartce zmieścić świat ?” (skala),

- samodzielnie wypełniali przekazy pocztowe, dokonywali płatności, wysyłali przesyłki.

 

Podczas zajęć z uczniami nauczyciele wykorzystywali różnorodne metody nauczania: eksperyment, dyskusję, pomiar, burzę mózgów, wycieczkę i lekcję terenową. Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie. Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do samodzielnej i twórczej pracy. Uczniowie prowadzili swoje pierwsze badania naukowe, zaspokajali swoją ciekawość poznawczą, nauczyciel był tylko inspiratorem samodzielnej pracy uczniów. W sposób pośredni kierował ich pracą, jako doradca, ekspert i przewodnik. Podczas takich zajęć, według Dale’ a, uczeń jest w stanie zapamiętać aż 90% z tego, co mówi podczas wykonywania danej czynności.

 

Janina Kasak Urszula Wielgus