Nie pal przy mnie, proszę

_______________________________

 Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”


W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy II a i II b objęci zostali programem profilaktycznym „Nie pal przy mnie proszę” celem którego było:
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
W ramach programu przeprowadzono w klasach drugich pięć zajęć warsztatowych realizujących założone cele.
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie proszę?


Uczniowie klas drugich w ramach przeprowadzonych warsztatów wykonali klasowe gazetki, plakaty oraz prace plastyczne na temat profilaktyki antytytoniowej. 


Ramowe założenia programu edukacji antytytoniowej
dla uczniów klasI-III
edycja pilotażowa rok 2010

1. Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

2. Cele szczegółowe programu

- zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie
- kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i zdrowie swoich bliskich.
- kształtowanie postaw asertywnych.

3. Realizatorzy programu
- nauczyciele
- inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.

4. Czas trwania programu

Lata 2010-2013

5. Organizatorzy programu
- Główny Inspektoriat Sanitarny
- Państwowa Inspekcja Sanitarna

6. Koordynatorzy programu

- Poziom krajowy - GIS
- Poziom wojewódzki - WSSE
- Poziom lokalny - PSSE
- Poziom szkolny - wytypowani koordynatorzy w szkołach


Opiekunowie; M. Targosz K.Chichłowska