2019/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BEZPIECZNE WAKACJE”

24 czerwca został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny: „Bezpieczne wakacje”,
czyli wakacje wolne od przemocy, nałogów, uzależnień, niebezpiecznych zachowań i pandemii koronawirusa. Celem konkursu było propagowanie właściwych zachowań i postaw podczas letniego wypoczynku. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 27
uczniów, którzy przesyłali swoje prace za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komisja konkursowa w składzie: Lilla Staworowska, Marzena Oleśków, Anna Jeleniewska i Jadwiga Frydryk nie miała łatwego zadania przy wyborze zwycięzców. Poziom był wyjątkowo wysoki. Wszystkie nadesłane prace były pomysłowe, kreatywne,
twórcze i estetyczne oraz zgodne z tematem. Dlatego każdy z uczestników otrzyma dyplom, nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Urząd Gminy i Radę Rodziców. Laury zostaną wręczone przez nauczycieli wychowawców w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego przy rozdaniu świadectw.
Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu! Dzieciom i ich rodzicom
życzymy udanych, bezpiecznych i niezapomnianych (mimo okoliczności) wakacji!

Wyniki konkursu w kategorii I-II klas , gdzie zgłosiło się 11 uczniów:
I miejsce – Dudka Michał kl. I b i Kubska Amelia kl. II a
II miejsce- Sołościuk Emilia kl. II b i Chimko Anastazja kl. Ia
III miejsce – Babula Miłosz kl. I b i Janiec Hanna kl. II a
Wyróżnienia:
Natalia Łukawiecka kl. I b, Nina Kowalska kl. II a , Frycka Malwina kl. II b i Janiec Artur kl. II a

W kategorii III- V klas, gdzie zgłosiło się 8 uczniów:
I miejsce - Wasylów Alicja kl. III a i Grzegorek Marta kl. III a
II miejsce – Chimko Julia kl. V b i Kornel Marchewka kl. V a
III miejsce - Oleśków Oliwia kl. III a i Justyna Dulęba kl. V c
Wyróżnienia:
Janiec Michał kl. III a, Chlewicki Wiktor kl. V a, Andżelika Jarzyło kl. IV

W kategorii – VI- VIII klas, gdzie zgłosiło się 8 uczniów:
I miejsce – Kowalska Matylda kl. VIa
II miejsce – Kopacz Aleksandra kl. VI a Janiec Wiktoria kl. VII a
III miejsce – Mikulski Cyprian kl. VI a i Dulęba Aleksander kl. VI c
Wyróżnienia:
Chlewicki Szymon kl. VI c, Buda Jagoda kl. VIII a, Frycki  Konrad kl. –VII b 

FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w roku szkolnym 2019/20120 wzięła udział w projekcie naukowo - badawczym, którego celem było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Wjaki sposób młodzież korzysta z mediów cyfrowych (smartfonów, portali społecznościowych)?
Na jakie cyberzagrożenia jest narażona i w jakim stopniu?
W jaki sposób „wypracować” z młodymi ludźmi odpowiedzialne korzystanie z mediów?
Jak przeciwdziałać w szkole e-uzależnieniom?

Projektem objęci zostali uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.
Organizatorem projektu jest Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, LIBRUS oraz PCG Edukacja, która przeprowadza badanie „Młodzi Cyfrowi”.

Dzięki badaniom pozyskaliśmy wiele cennych informacji na temat uczestnictwa
dzieci w aktywności online. Zebrane wnioski z przeprowadzonych ankiet posłużą    
do podejmowania działań zawartych w programie profilaktyczno-wychowawczym naszej szkoły. Podejmowana tematyka wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak
uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier on-line oraz korzystania z portali społecznościowych.

Koordynator szkolny: Alicja Niedziółka 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
,,DYKTANDO (nie tylko) DLA MISTRZÓW"

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
„GALILEO 2020”

W pierwszym tygodniu marca 3.03.2020r. 13 uczniów naszej szkoły
z klas VI -VIII przystąpiło do konkursu przedmiotowego
z matematyki. Celem konkursu było sprawdzenie nabytych wiadomości
i umiejętności. Testy zostały przeprowadzone
na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji  Szkolnej – organizatora konkursów.

A oto najwyższe wyniki w poszczególnych klasach:
klasa VIb - Damian Dudek - miejsce 16
klasa VIIa - Wiktoria Janiec - miejsce 24
klasa VIIIb - Konrad Gruszecki - miejsce 20

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA
„GALILEO 2020”

28 lutego 2020r. 24 osobowa grupa uczniów z klas V - VIII przystąpiła do konkursu „Logicznego myślenia” z matematyki.
Testy zostały przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej – organizatora konkursów. Uczniowie, poza wiedzą nabytą na zajęciach przedmiotowych, musieli wykazać się umiejętnością i strategią rozwiązywania problemów matematycznych.

Najwyższy wynik punktowy w naszej szkole na poziomie 2, w klasach V i VI uzyskał Mikołaj Żygadło - miejsce 12.
Najwyższy wynik punktowy w naszej szkole na poziomie 3, w klasach VII i VIII uzyskał Kajetan Oleśków - miejsce 25.
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!
Praca zdalna
Przejście edukacji na zdalny tryb nauczania było ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników życia szkolnego: uczniów, nauczycieli, rodziców. Warto jednak wykorzystać tę sytuację do zebrania doświadczeń i wyciągnięcia wniosków, które zostały
przedstawione w pracach wykonanych przez uczniów na lekcjach
                            informatyki.

Nasi uczniowie w trakcie nauki zdalnej nie tylko uczyli się ochoczo, ale też dbali o przyrodę i rozwijali swoje pasje artystyczne. W kwietniu Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ogłosił cztery konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
naszego województwa. Około pięćdziesiąt prac z naszej szkoły wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Tym bardziej się cieszymy, że wśród laureatów znaleźli się nasi koledzy. W konkursie „Zrób sobie park 3D” trzecie miejsce zajęła uczennica klasy VB
Julia Puzio. Zadanie polegało na wykonaniu makiety jednego z Parków Krajobrazowych. Kolejny konkurs to „Znaczek młodego miłośnika przyrody”. Celem konkursu było między innymi: inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i zdolności manualnych oraz umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu. Z pośród ponad 160 prac na wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy VIA Magdalena Skrzypiec. Natomiast w konkursie „Twoja eko maseczka” również wyróżnienie otrzymał uczeń klasy VIIA Kajetan Oleśków. Nasi uczniowie wykazali się umiejętnością obserwacji zjawisk przyrodniczych, kreatywnością i zdolnościami zarówno plastycznymi jak i manualnymi. Niżej prezentujemy nagrodzone prace. 
Uczniowie klasy IIIa świętowali Dzień Mamy w swoich domach. Ich zadanie polegało na wykonaniu rysunku dla mamy.
Grupa uczniów z klasy VIa w tym roku szkolnym uczestniczyła w zajęciach programu Być jak Ignacy. Młodzi naukowcy mogli poznać czterech polskich naukowców i ich dokonania. Każda część kończyła się przesłaniem podsumowania. Praca z ostatniego modułu została nominowana do nagrody publiczności wraz innymi 19 grupami. Dzięki zaangażowaniu naszych dzielnych uczniów, rodziców i całej społeczności lokalnej uzyskaliśmy piąte miejsce. Lapbookowa praca dostała 613 głosów i 59 komentarzy. 
Uczniowie klasy IIIa w przedostatnim tygodniu maja rozpoczęli omawianie lektury pt.
” Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Pierwszym zadaniem było wskazanie bohaterów przeczytanej książki. Mieli to wykonać za pomocą chmury wyrazowej. A oto ich dzieła:
W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

W związku z przypadającą 18 maja br. 100 – rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II - uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji religii w okresie kwarantanny domowej zostali zaktywizowani do promowania obchodów urodzin Papieża drogą elektroniczną. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką ( ręcznie)
lub przy pomocy programów komputerowych.
Tematyka prac:

Klasy I i II –„ Laurka dla Jana Pawła II”
Klasy III-i IV – „ Pocztówka do nieba adresowana dla Jana Pawła II”
Klasy V – „ Jan Paweł II Święty- Uśmiechnięty”
Klasy VI – „Jan Paweł II - przyjaciel dzieci i młodzieży”
Klasy VII – „ Drzewo wartości Jana Pawła II”
Klasy VIII – „ Złota myśl Jana Pawła II interpretacja”

Wielokrotnie to właśnie osoba Papieża Polaka łączyła naród polski i cały świat w trudnych momentach życia. W tym szczególnym czasie naznaczonym pandemią i koniecznością pozostania w domu wielu z nas, poprzez te prace chce ukazać nie tylko talenty uczniów, ale stworzyć wirtualną wspólnotę jedności, pamięci i refleksji płynącej z życia, nauki i działalności Jana Pawła II, wyrazić wdzięczność za dar Karola Wojtyły- Papieża Polaka.
Uczniowie klasy 8b w ramach lekcji języka polskiego wykonali chmury wyrazowe do wiersza Anny Kamieńskiej pt. Prośba.
Święto drzewa

Program Święto Drzewa realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku to szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne – ochrona i sadzenie drzew. Co roku za największą ilość posadzonych
drzew, za najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań Klub Gaja przyznaje
najaktywniejszym uczestnikom nagrody Czarodziejskiego Drzewa. W tym roku nasza szkoła wzięła udział w tym przedsięwzięciu.
Nasze starania zostały docenione i zajęliśmy piąte miejsce, za różnorodne
działania w ramach Święta Drzewa, m.in. wykonanie edukacyjnych lapbooków na
temat wybranych gatunków drzew. Jury doceniło kreatywność i oryginalność naszych prac. Rozdanie statuetek odbędzie się 9 października 2020 roku w Warszawie podczas inauguracji 18. edycji programu Święto Drzewa. Prezentujemy wspomnienia z tych działań.
Dzień Niezapominajki

Dzień Niezapominajki obchodzimy od kilkunastu lat. W Polsce akcję zapoczątkował redaktor radiowej Jedynki, prowadzący “Ekoradio”, Andrzej Zalewski. Pierwsze obchody
odbyły się 15 maja 2002 roku. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil
w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie. Uczniowie klas V i VI tworzyli ilustracje do wiersza naszej patronki Marii Konopnickiej "Niezapominajki".
Na plastyce w klasach V powiało wiosną.
Wieńce wielkanocne - plastyka klasy V
Palmy robione w ramach lekcji religii- klasy II i VI
Prace przyszłych stylistów, kreatorów mody i mistrzów fryzjerstwa
Jeżeli nie można opuścić domu, wybrać się na spacer lub na wycieczkę,
trzeba koniecznie odwiedzić kosmos. Nasza relacja z wizyty pozaziemskiej. 
Grupa uczniów z klasy VIa od listopada uczestniczyła w zajęciach programu
Być jak Ignacy mającego charakter popularnonaukowy. Zajęcia podzielone były
na moduły. Każdy poświęcony innemu polskiemu naukowcowi. W związku
z koniecznością izolacji ostatni etap miał charakter pracy zdalnej. Uczniowie otrzymali
od organizatora prezentację. Wykazali się niezwykłą samodzielnością i kreatywnością.
Stworzyli lapbooki będące podsumowaniem ostatniego etapu. 
Uczniowie klas szóstych w ramach zdalnego nauczania wykonywali ozdoby
świąteczne
. Niech te prace rozświetlą na chwilę naszą smutną rzeczywistość. Przytaczając życzenia Dominiki i jej Rodziny: Odrobiny ciepła, dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku, dzięki szczeremu uśmiechowi. Radości w smutku, dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju życzymy wszystkim zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
MARZEC
Za nami ostatni etap prestiżowego konkursu zDolny Ślązak, który był organizowany pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu. Z prawdziwą dumą i przyjemnością informujemy, że Kuba Lipczyński, uczeń klasy 8a w Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Kostomłotach ogromnym sukcesem zakończył tegoroczne zmagania konkursowe zDolnego Ślązaka z Języka Angielskiego i zdobył tytuł Laureata.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dzień Liczby Pi
Wycieczka do Wrocławia
10 marca klasy VIA i VIB odwiedziły Pracownię Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii
"Planetarium" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowi mogli uczestniczyć w pokazie Spacer po nocnym niebie. Pokaz przedstawiał dobowe
i roczne zmiany wyglądu nocnego nieba oraz ruch pozorny gwiazd na niebie w zależności od szerokości geograficznej: we Wrocławiu, na równiku oraz na biegunie północnym. Podczas pokazu podziwialiśmy najbardziej charakterystyczne gwiazdozbiory nieba letniego i zimowego. Oprócz gwiazd i gwiazdozbiorów mogliśmy podziwiać również inne obiekty widoczne na nocnym niebie: najbliższe nam planety Układu Słonecznego, najbardziej znane mgławice oraz najdalsze galaktyki. Dzięki prowadzącej wykład pani Barbarze Cader-Sroce tajniki kosmosu stały się dla nas zrozumiałe. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego. Muzeum mieści się w głównym budynku uniwersyteckim, barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tauscha.  W Auli Leopoldyńskiej –( największej i najbardziej reprezentacyjnej sali gmachu głównego – jedynym w Polsce, tak dobrze zachowanym świeckim wnętrzu barokowym z pełnym wystrojem, na który składa się iluzjonistyczne malarstwo freskowe, zabytkowe meble, dekoracje i rzeźby włoskich mistrzów ) mogliśmy się poczuć jak studenci. Należy nadmienić, że aula niedawno
została poddana pracom konserwatorskim, więc prezentowała się niezwykle dostojnie. Następnie monumentalnymi schodami cesarskimi udaliśmy się na szczyt wieży matematycznej. Schody cesarskie reprezentacyjnej klatki schodowej są 3-biegowe, z jednym biegiem środkowym i dwoma bocznymi, są zabiegowe ze spocznikami. Wieża Matematyczna to dawne, urządzone w 1791 roku przez jezuitę, profesora Uniwersytetu L.A. Jungnitza Obserwatorium Astronomiczne z pierwszym przyrządem –wytyczoną na posadzce pomieszczenia Wieży linią południkową
wyznaczającą południk 17. Jest to jedyny tego typu instrument w Polsce. To właśnie na Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego swoje badania i obserwacje prowadzili m.in. jeden z pierwszych naukowców badających kometę Halleya - Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski oraz odkrywca Neptuna - Johann Gottfried Galla.
Z tarasu widokowego na poziomi 42 m mogliśmy podziwiać panoramę centrum Wrocławia. Mogliśmy obserwować wiele przyrządów do obserwacji meteorologicznych i astronomicznych. W drodze do autobusu spojrzeliśmy na gmach wydziału polonistycznego i zakład Ossolińskich.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W dniu 5.03.2020r. w Malczycach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w minisiatkówce klas 6. Bardzo dobrze spisali się w nich uczniowie
SP w Kostomłotach, którzy zajęli 2. miejsce. Zawody wygrali uczniowie SP
w Malczycach. Trzecie miejsce przypadło SP w Pisarzowicach, a na 4. miejscu uplasowali się siatkarze z Miękini. SP w kostomlotach wystąpiła w składzie:
K. Bartkowiak, S. Dobrzycki, J. Szymaniak, A. Fedyczkowski, P. Kowalczyk, M. Lasz, A. Robak i M. Wójcik. Opikunem był Bogusław Boczniewicz.
WYCIECZKA DO MYŚLIBORZA

02.03.2020r.- 03.03.2020r.
1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
LUTY
Jesteśmy Polakami
Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 27 lutego odbył się szkolny konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez uczniów z klasy 6c. Uczniowie klas 4-8 mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując quiz przy pomocy aplikacji Kahoot. 
Dobra atmosfera w praktyce
Poczta walentynkowa
Wpływ hałasu na zdrowie

W pierwszym tygodniu lutego uczniowie starszych klas zdobywali wiadomości o wpływie hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki. Wykonywano plakaty i ulotki dotyczące tego zagadnienia. Na szkolnym korytarzu powstała gazetka informująca o negatywnym
działaniu hałasu. Konsekwencje przebywania w hałasie mogą być ogromne od uszkodzenia samego aparatu słuchu po problemy z układem krążenia. Uczniowie
dowiedzieli się, że hałas może powodować: rozdrażnienie, zmęczenie, dekoncentrację i spadek wydajności pracy. Długotrwały kontakt z nadmiernymi dźwiękami wzmaga agresję, stres i niepokój.
STYCZEŃ
POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


W dniu 6.02.2020r. w Malczycach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Piłce Siatkowej Chłopców. Uczniowie SP w Kostomłotach zajęli w nich II miejsce.
W drodze do finału pokonali SP z Lutyni, SP z Miękini oraz SP z Pisarzowic. W finale przegrali 2 do 1 w setach z uczniami SP z Malczyc. Szkołę z zawodach reprezentowali:
T. Kunecki, G. Lecki, K. Kochaniak, H. Choptianny, P. Szczepaniak, K. Frycki
oraz P. Kowalczyk. Opiekunem drużyny był Bogdan Boczniewicz. 
Zdolny Slązak z języka angielskiego- etap wojewódzki

20 stycznia, uczeń naszej szkoły - Kuba Lipczyński wziął udział w konkursie Zdolny
Ślązak z j.angielskiego na etapie wojewódzkim, który odbył sięw Szkole Podstawowej we Wrocławiu.
XXVIII Finał WOŚP

Podczas tegorocznego XVIII Finału WOŚP, który odbył się 12 stycznia 2020r., zbieraliśmy środki „ Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”.
W sztabie w SP im. M Konopnickiej w Kostomłotach zarejestrowanych było trzydziestu wolontariuszy.
Kwestowali oni nie tylko w naszej gminie, ale również poza jej terenem.
Podczas Finału nasi uczniowie zebrali 38.139,44 złotych. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego Finału w naszej gminie oraz rodzicom za opiekę podczas zbiórki. Szczególne podziękowania składam wszystkim wolontariuszom. Ich zaangażowanie, bezinteresowność, wrażliwość, chęć pomagania to cechy godne naśladowania.

Szef Sztabu
Jadwiga Sroga     
GRUDZIEŃ
JASEŁKA
W niedzielę 29 grudnia 2019 r będąc w klimacie świątecznym, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach zaprezentowali podczas mszy dla parafian Jasełka Bożonarodzeniowe  pt: „ Pan Jezus mieszka na naszej ulicy”.
W ten sposób chcieli podzielić się swoją radością z Narodzenia Jezusa, a tym samym życząc wszystkim, aby każdego dnia na swojej ulicy, w swoim otoczeniu, szkole, pracy, domu zawsze szukał Jezusa w drugim człowieku. 
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
WYCIECZKA DO DREZNA

Dnia, 12 grudnia odbyła się wycieczka do Drezna na Jarmark Bożonarodzeniowy tzw. Drezdeński Striezelmarkt , w której wzięli udział głównie uczniowie klas VII i VIII. Drezno jest często zwane „miastem baroku” lub „Florencją Północy”, ponieważ znajduje się tu wiele zabytków i muzeów. Dlatego wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
z przewodnikiem kompleksu Zwinger, wzniesionego na życzenie Fryderyka Augusta Mocnego, który w założeniach miał dorównać rzymskiemu Koloseum. Tam podziwialiśmy: bezcenne zbiory europejskiego malarstwa w Galerii Starych Mistrzów - Tycjana, Rubensa, Durera, Rembrandta, czy Canaletta oraz najznakomitsze dzieło tego muzeum „Madonnę Sykstyńską” Rafaela Santi, następnie podziwialiśmy Salon Matematyczno-fizyczny 
i największe w Europie Zbiory Porcelany. Zobaczyliśmy również Operę Sempera na Placu Teatralnym i katedrę Fauenkirche - Trójcy Świętej wzniesionej z piaskowca ,a w której spoczywa serce poskiego króla elekcyjnego Augusta II Mocnego z saskiej dynastii Wettynów, a grobowiec królewski znajduje się na Wawelu. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z nieprzeciętną siłą dzięki, której potrafił podobno zginać podkowy gołymi rękoma. Spacerowaliśmy Tarasami Bruhla będącymi pozostałościami po dawnej twierdzy, a potem posiadłości prawej ręki Augusta Mocnego – Henryka Bruhla. Jednym z najciekawszych zabytków miasta jest tzw. "Orszak książęcy" znajdujący się na dawnym dziedzińcu zamkowym – malowidło Wilhelma Wlthera umieszczone na 25 tysiącach kafelkach 
z miśnieńskiej porcelany. Po prawie 3,5 godzinnym zwiedzaniu udaliśmy się na Dresdner Striezelmarkt, którego nazwa pochodzi od Strietzel, czyli słynnej oryginalnej, drezdeńskiej strucli bożonarodzeniowej. Chodząc pomiędzy stoiskami zewsząd kusiły nas zapachy cynamonu, goździków, ale również tradycyjnych pieczonych kiełbasek – Thüringer Bratwust. Można było zakupić pamiątki i bożonarodzeniowe wyroby rękodzielnicze wykonane przez lokalnych rzemieślników. Po atrakcyjnym dniu zwiedzania tego pięknego miasta wróciliśmy do Kostomłotów bogatsi w nowe i fascynujące wrażenia. Wyjazd do Niemiec był również wspaniałą okazją dla uczniów, by wykorzystać swoją znajomość języków obcych w sytuacjach komunikacyjnych.

Lilla Staworowska
POMAGAMY NASZYM RODAKOM NA KRESACH

Odpowiadając na apel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Telewizji Wrocław, wolontariusze z naszej szkoły na początku grudnia zorganizowali zbiórkę świątecznych darów, które w okresie świątecznym trafią dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Wolontariusze zbierali dary poza środowiskiem szkolnym wśród miejscowych sklepikarzy. Udało się zgromadzić mnóstwo produktów spożywczych, chemicznych , słodyczy, przyborów szkolnych oraz zabawek. Po zapakowaniu darów okazało się, że zużyliśmy 9 kartonów. W czwartek 19 grudnia paczki zostały przekazane do Telewizji Wrocław. Te paczki to wyjątkowy symbol pamięci o tych, którym przyszło żyć daleko od Polski i dar serca od wszystkich, którzy czują się związani z ziemią swoich dziadów i pradziadów. Gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom!Być blisko innych to wielka rzecz. Podarować im odrobinę serca – jeszcze większa. Pamiętajmy o tym.!!!!!
PAKA DLA ZWIERZAKA

Na początku grudnia, wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali akcję charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających we wrocławskim schronisku. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. Cieszymy się, że tak wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział w naszej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano bardzo dużo karmy suchej i mokrej, przekąski oraz koce i ręczniki. Inicjatorką tej akcji była Julia Gabor, która wraz z rodzicami zaoferowała się dostarczyć zebrane rzeczy do schroniska. Wszystkim uczniom- wolontariuszom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej pomocy na rzecz bezdomnych zwierząt.
„Świąteczna Paczka” - od nauczycieli i pracowników szkoły.

W okresie przedświątecznym nauczyciele i pracownicy szkoły zorganizowali zbiórkę darów dla najbardziej potrzebującej rodziny z naszej szkoły. Uzbieraliśmy dwa kartony różnych produktów. Paczki zostały przekazane rodzinie, która znalazła się chwilowo 
w trudnej sytuacji.
Przedstawienia profilaktyczne: Jak radzić sobie z przemocą - pt.: "Strach ma wielkie oczy"
ZBIÓRKA DLA POTRZBUJĄCYCH

„Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” – św. Brat Albert

W listopadzie nasi uczniowie, wolontariusze, nauczyciele oraz rodzice włączyli się
 w akcję charytatywną wspomagając w zbiórce darów Zespół Caritas przy parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach. Zbierane były dary dla bezdomnych z diecezji Wrocławskiej. Zbieraliśmy plecaki( głównie męskie), kosmetyki pierwszej potrzeby, ciepłe kurtki, koszule, czapki, skarpety, bidony i termosy. Zebraliśmy razem sporą ilość rzeczy. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, że nie zostawimy nikogo w potrzebie!
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
LISTOPAD
Zdolny Slązak z języka angielskiego- etap powiatowy

21 listopada 2019r.troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w konkursie Zdolny
Slązak z języka angielskiego na etapie powiatowym, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Uczniowie z SP im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Cała społeczność szkolna brała udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa w Kostomłotach, która zorganizowała w ramach tego dnia: marsz przedszkolaków, wierszyki, rymowanki, piosenki i pogadanki o prawach dziecka, kolorowanki, krótki wykład i odczytanie przez przedstawicieli klas praw dziecka, turniej z wykorzystaniem 3 quizów Kahoot, projekcję filmów związanych z Konwencją o prawach dziecka i tablice informacyjne.
Wszyscy uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko- w kolorze UNICEF.
Korytarze i sale także były przystrojone w niebieskie dekoracje.
To była niezwykła lekcja zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, bo przecież jak mawiał Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

“Ciszą cmentarną ukołysani, 
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju. 
A choć ich życia płomień zgasł,
 to myśli o nich są przecież w nas”

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, 
o naszych bliskich zmarłych, znajomych i tych, których znaliśmy “tylko przez chwilę”.
Na ich grobach zapalamy znicze - „ światełko pamięci – dowód naszej miłości, przyjaźni 
i wspomnień . W pierwszych dniach listopada nasi wolontariusze wraz z uczniami 
z samorządu uczniowskiego pod opieką p. Lilli Staworowskiej udali się na pobliskie cmentarze, by uczcić pamięć zmarłych nauczycieli uczących w naszej szkole 
i w nieistniejącym już gimnazjum, pracowników obsługi i administracji, oraz kolegów 
i koleżanek. W nastroju ciszy, spokoju i modlitwy uczczono pamięć zmarłych – ucząc się szacunku dla tak szczególnego miejsca. Oprócz zapalania zniczy i modlitwy były także opowieści z życia poszczególnych osób, które należały do naszej „małej ojczyzny”. Dla uczniów była to bardzo ciekawa lekcja historii. Mogli poznać historię ludzi, którzy przez wiele lat pracowali w naszej szkole, wychowując i ucząc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. ”Uczniowie pamiętali również o miejscach pamięci narodowej i bohaterach, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, dzięki którym mogliśmy zakupić znicze na ten cel. W szczególności dziękujemy za zaangażowanie p. Agnieszce Śladowskiej .

Opiekun Szkolnego Wolontariatu
Lilla Staworowska
„PRZESZŁOŚĆ NIE UMIERA”


Przed Dniem Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły kolejny raz przyłączyli się do akcji:” Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Celem tej szlachetnej inicjatywy prowadzonej pod patronatem Telewizji Wrocław i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest dbanie o cmentarze kresowe oraz ich renowacja, a przez to również zbiórka zniczy na groby Polaków, które zapłoną w miesiącu listopadzie na Ukrainie i Wileńszczyźnie. Znicze zbierane były również przy kościołach w Kostomłotach i Piotrowicach. Przekazane zostały do TVP3 we Wrocławiu, skąd pojadą na cmentarze za wschodnią granicą. Każdy podarowany znicz jest dowodem naszej pamięci o rodakach pochowanych poza krajem. Na wschodzie pozostało kilka milionów polskich grobów. Pamięć o tych mogiłach jest szczególnie pielęgnowana tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie po wojnie osiedliło się prawie milion Kresowian. Dzisiaj ich wnukowie podążają śladem swoich przodków – remontują zrujnowane wschodnie nekropolie, a w pierwszych dniach listopada zapalają ognie pamięci na rodzinnych grobach. Przeszłość nie umiera tak długo, dopóki ktoś pamięta 
o zdarzeniach i ludziach, o czynach i myślach.Dziękujemy Rodzicom, Uczniom, Wolontariuszom, Księżom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za spontaniczną odpowiedź na prośbę dotyczącą zbiórki zniczy i podarowanie ich w szlachetnym geście.
Akcja - "Noś odblaski świeć przykładem"

Pamiętajmy o odblaskach, szczególnie w dni jesienne, w które bardzo szybko robi się ciemno na dworze. 

Pamiętajmy również, że kierujący pojazdem muszą NAS dostrzec!

Nosząc odblaski zwiększamy swoje szanse na drodze!

Bądźmy widoczni!!!
PAŹDZIERNIK
Dwudniowa wycieczka do Myśliborza


W ostatnim tygodniu października klasy VIII b i VI a gościły w ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Położony jest on na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy”. W pierwszym dniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych: budowa tkanek roślinnych i składniki żywności. Zapoznali się z zawodem laboranta i analityka żywności. Mogli utrwalić i poszerzyć wiadomości zdobyte w szkole. Wielką atrakcją było uczestnictwo w warsztatach ekologicznych pt. Rzemieślnik – artysta – ekolog. Warsztaty mają charakter wielowymiarowy łączący historię, kulturę i tradycję regionu z twórczą pracą dziecka przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych. Dodatkowym atutem tych zajęć jest rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu oraz ukazanie roli sztuki w życiu człowieka, a w szczególności zapoznanie się z różnorodnymi funkcjami sztuki użytkowej na przykładzie pracy rzemieślniczej. Surowce, jakie wykorzystuje się do tych zajęć w aspekcie ekologicznym, są materiałami pochodzącymi z odnawialnych zasobów Ziemi. Każdy uczestnik miał możliwość wykonania własnego naczynia z gliny. Po zajęciach był czas na obiad w restauracji Kaskada. Popołudnie wszyscy spędzili na grach i zabawach w salce rekreacyjnej i spacerze po okolicy. Wieczorny grill był dopełnieniem wrażeń tego dnia. Następnego ranka każdy uczestnik miał możliwość wykonania glicerynowego mydełka według własnych upodobań kolorystycznych i zapachowych. Tego dnia uczniowie zwiedzili także punkt rehabilitacji chorych zwierząt położony na terenie ośrodka. Zawody: opiekuna zwierząt, strażnika przyrody, przewodnika to niezwykle ważne i odpowiedzialne profesje. Uczyli się również obliczać wiek drzewa, mierząc obwód pnia. Spacer na wzgórze Rataj to ostatni punkt wycieczki. Organy Myśliborskie, czyli fragment zastygłego stożka wulkanicznego, to ewenement na skalę europejską. Uczniowie mogli się tam dowiedzieć o działalności wulkanicznej na tym terenie, co to jest bazalt i lawa, jakie są rodzaje wulkanów i jak jest on zbudowany. Wracali zachodnim zboczem Rataja, gdzie przebiega ścieżka dydaktyczna „Śladami Trzebowian”. Uważni obserwatorzy mogli dostrzec ślady średniowiecznego grodziska. I tak oto eskapada ekologiczno- historyczna się zakończyła. Popołudniem w dobrych nastrojach wrócili do Kostomłotów. W tych dwóch niezapomnianych, pełnych wrażeń dniach towarzyszyła im piękna jesienna pogoda.
„Skakać każdy może jeden wyżej drugi niżej” 

Z takim mottem klasy IIIa, IIIb oraz Va dnia 28 października 2019 roku, wybrały się na wycieczkę do Parku Trampolin we Wrocławiu. To fantastyczny sposób na nietradycyjną lekcje wychowania fizycznego. Takie ćwiczenia sprawiły nam wszystkim wiele radości, pozwoliły na poznanie swoich możliwości akrobatycznych, dały nam wiele radości. Wszyscy w tym dniu bawili się rewelacyjnie uczniowie i nauczyciele również. 
"Zemsta" w Teatrze Komedii we Wrocławiu

Dnia 28 października uczniowie klas siódmych wybrali się na wycieczkę do Wrocławskiego Teatru Komedia na sztukę Zemsta na podstawie dramatu Aleksandra Fredry w reż. Pawła Okońskiego i Wojciecha Dąbrowskiego. Najpierw udali się do Centrum Handlowego Magnolia Park. Spędzili tam godzinę.
Następnie przejechali autokarem do teatru. Po przyjeździe na miejsce otrzymali bilety, weszli do sali i zajęli miejsca. Po chwili na scenie pojawił się pracownik teatru, który opowiedział o życiu Aleksandra Fredry i genezie utworu. Gdy światła zgasły, na scenę weszli aktorzy: Cześnik Raptusiewicz i Dyndalski. Wraz z rozwojem akcji pojawili się kolejni bohaterowie: Papkin, Klara, Wacław, Podstolina i Rejent Milczek. 
Na widowni często wybuchały salwy śmiechu. Reżyserzy mocno podkreślili komizm sztuki i jej zabawne wątki. Jedną z najzabawniejszych postaci w Zemście jest Dyndalski, którego zagrał Bogusław Danielewski. Scena z pisaniem przez niego listu wywołała lawinę śmiechu. I to właśnie tego aktora uczniowie oklaskiwali najmocniej.
Po spektaklu pełni wiedzy i niezapomnianych wrażeń wrócili do szkoły. 
Dzień Nauczyciela dla emerytowanych nauczycieli

Dzień Nauczyciela to szczególny czas nie tylko dla czynnych pedagogów codziennie realizujących misję edukacji kolejnego pokolenia, ale także dla emerytowanych nauczycieli. Z tej okazji 24 października 2019 roku spotkali się emerytowani nauczyciele naszej gminy. Swoją uroczystość rozpoczęli Mszą Świętą podczas, której towarzyszyli im uczniowie Szkoły Podstawowej w Kostomłotach. Bezpośrednio po Eucharystii udali się na spotkanie do Ratusza. Tam klasy VI c i III a w ramach szczerych życzeń dla emerytowanych nauczycieli przygotowali spektakl i zaśpiewali piosenki. Czas spędzony z seniorami to wielki zaszczyt dla uczniów oraz lekcja pokory i szacunku. 
Spotkanie autorskie

Spotkania autorskie są nie lada atrakcją dla dzieci i młodzieży. Dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób w pisaniu książki.
W dniu 23 października na zaproszenie szkolnej bibliotekarki w naszej szkole właśnie miało miejsce spotkanie autorskie. Gościła u nas pani Edyta Budziszyn, autorka książki „Wierszobajanie”. 
Pani Edyta spotkała się z pięcio i sześciolatkami z przedszkola oraz z uczniami klas I-V.
W czasie tych spotkań czytała dzieciom wiersze i rozmawiała na temat uczuć, zachowań i wartości zawartych w tych wierszach.
Prezentowana książka skierowana jest do najmłodszych czytelników, lecz dorośli zagłębiając się w treść owych wierszy również z przyjemnością powrócą do czasów  dzieciństwa. 
Dziękujemy Pani Edycie, że zaszczyciła nas swoją obecnością dostarczając dzieciom doznań i wrażeń.
Jadwiga Sroga bibliotekarz szkolny
Wybory do Samorządu Szkolnego 2019

W dniu 18.10.2019 w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego, w którym wzięli uczniowie wszystkich klas, zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych.
HEJT

Działanie człowieka przeciw człowiekowi. To zmora dzisiejszych czasów. Ogólnego przyzwolenia na wypowiadanie słów, opinii myśli nie licząc się z konsekwencjami. 
Z tym, że trafiają bezpośrednio w serca. Mogą zatruć dni, tygodnie i doprowadzić do depresji. Co roku na zajęciach informatycznych poruszany jest ten problem. 
A dziś tj. 17.10.2019 do akcji włączyła się pani pedagog Jadwiga Frydryk, która poprowadziła w klasach krótką pogadankę na ten temat.
Babeczka dla Ciebie, szansa dla stypendysty

W ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunami : Lillą Staworowską, Iwoną Bekieszczuk i Eweliną Dudka, 16 października zorganizowali w szkole kiermasz babeczek, które były przygotowywane własnoręcznie przez samych uczniów i ich rodziców pod hasłem: „Babeczka dla Ciebie, szansa dla stypendysty”. Dochód ze sprzedaży zasilił Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywaną „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja z pozyskiwanych ofiar ludzi dobrej woli, funduje stypendia młodym ludziom , którzy wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale ze względu na trudną sytuację materialną albo inne, niezależne od nich przeszkody, nie mają możliwości kształcenia się zgodnie ze swoimi możliwościami. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, budowany przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych 
i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka. Dziękujemy wszystkim, wolontariuszom, uczniom, nauczycielom, Darczyńcom i rodzicom dzięki którym, ten dzień był tak wspaniały, radosny i „ apetyczny”. Niech św. Jan Paweł II wyprasza u Boga potrzebne łaski i nadal nas pobudza oraz motywuje do wzbijania się na szczyty świętości.
Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy

Dnia 16.10.2019 od godz. 12:00 - 12:30

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji biciu rekordu w pierwszej pomocy. 16 października - to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w nim od samego początku. Próba bicia Rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i najstarszych. W naszej szkole osobą, która od lat wspiera akcje WOŚP jest pani Jadwiga Sroga i to dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu uczniowie chętnie pomagają potrzebującym a w dniu bicia rekordu chętnie przystąpili do akcji. Gratulujemy!
DZIEŃ PAPIESKI

13 października w kościele powszechnym obchodzony był XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Jest to doskonała okazja, by wgłębić się w historię Wielkiego Pontyfikatu – Wielkiego Papieża – Świętego Jana Pawła II. „Wstańcie, chodźmy!”- to słowa zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II ,to również słowa Pana Jezusa skierowane do Apostołów w Ogrodzie Oliwnym, to wezwanie i zaproszenie, by wieść codzienne życie zgodnie z zasadami Ewangelii.
 Z tej okazji uczniowie starszych klas naszej szkoły zaprezentowali w świątyni parafialnej montaż słowno-muzyczny, przywołując postać świętego Jana Pawła II, Wielkiego Polaka, Wielkiego Człowieka, fakty z Jego biografii i nauczania. Poprzez poezję, dialogi i śpiew uczniowie nie tylko wspominali lecz również zapraszali do pójścia drogą którą Ojciec Święty nam wytrwale wskazywał.
Papież  żył  w trudnych  czasach ,  stawiał  czoła  trudnej rzeczywistości ,  pokazując  to  swoim pięknym  życiem. Jego pouczające słowa zyskiwały niezwykłą siłę w kontakcie z drugim człowiekiem. Szanował godność każdego człowieka. Był człowiekiem czynu, całe swoje serce wypełnił miłością do Boga i bliźniego. Cały czas naśladował Jezusa i wypełniał jego słowa "pójdź za mną”. Następnie podzielił się realizacją tych słów w swoim biskupim życiu w książce pt. : „Wstańcie, Chodźmy” . 
Scenariusz montażu opracowała i czuwała nad całością występu katechetka Lilla Staworowska, a muzyką i anielskim śpiewem montaż uświetniły gościnnie: Martyna Sawicka, Zosia Muchorowska i Kasia Solarska. Niech XIX Dzień Papieski zmobilizuje nas do modlitewnej wdzięczności za dar Świętego Jana Pawła II. Niech nie będzie tylko wzruszającym wspomnieniem historycznego już wydarzenia, lecz zaproszeniem do pójścia drogą, którą Święty Jan Paweł II wytrwale nam wskazuje. Niech nasza postawa zakorzeniona w wierze i miłości zaowocuje uczynkami życia autentycznie chrześcijańskiego. 
Dzień Edukacji Narodowej
Dziękujemy za piękne słowa wsparcia napisane przez polską noblistkę Olgę Tokarczuk, skierowane do wszystkich nauczycieli, mówiących o pasji i poświęceniu. O zawodzie zupełnie niepowtarzalnym i szczególnym wśród innych zawodów. 

"Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Jeśli natomiast ich zapał zostanie stłumiony brakiem wsparcia i szacunku, kiedy ich pasja wypali się przez nieprzystające do stresu i odpowiedzialności zarobki, przyszłość namaluje się w ciemnych barwach. Nauczyciele, trzymajcie się"
Olga Tokarczuk 2019


Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pani Katarzyny Boch i Eweliny Dudki przygotowali apel, który wprowadził naszą szkolną społeczność w uroczysty nastrój. 
Wycieczka do Minieurolandu

4 października 2019r. odbyła się wycieczka do Minieurolandu w Kłodzku. Uczniowie klas 6c i 7a zwiedzali park miniatur oraz wzięli udział w warsztatach fotograficznych pt. Apka zwana wyobraźnią.
IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

4 października po raz kolejny obchodzony był w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Do akcji przystąpili wszyscy uczniowie klas II-VIII, a jej celem było propagowanie uczenia się matematyki przez zabawę. Akcję poprzedziła jej reklama. Korytarze szkolne ozdobiono plakatami nawiązującymi do zbliżającego się święta .Koordynatorzy akcji powołali Komisje i Patrole egzaminacyjne. Przygotowano losy dla uczniów, oraz harmonogram pracy komisji Egzaminacyjnych.
Uczniowie przystąpili do egzaminu pisemnego i ustnego (do egzaminu ustnego przystąpili tylko Ci, którzy zdali egzamin pisemny),natomiast Patrole egzaminacyjne pod opieką osoby dorosłej egzaminowały mieszkańców Kostomłotów- odwiedzili Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy GOK, Urząd Pocztowy -zapraszając dorosłych do wspólnej zabawy. Zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Gminy, którzy pomyślnie zdali egzaminy otrzymali tytuł Eksperta tabliczki mnożenia potwierdzony odpowiednim certyfikatem.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i osób dorosłych . Każdy chciał zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki mnożenia, jednak nie wszystkim się to udało .Wierzymy, że w przyszłym roku będzie ich o wiele więcej. 

Koordynatorzy akcji: 
-Zofia Stankiewicz-nauczyciel matematyki,-Danuta Wojtusiak-nauczyciel matematyki
WRZESIEŃ
Spotkanie z przedstawicielami aresztu śledczego

26 września 2019r. odbyło się spotkanie w GOK-u z przedstawicielami aresztu śledczego we Wrocławiu, podczas którego uczniowie klasy 6c zaprezentowali
przedstawienie profilaktyczne ukazujące skutki uzależnienia od Internetu i utraty oceny rzeczywistości pt. Internet- korzystaj z głową.
Szkoła Liderem Edukacji Ekologicznej województwa dolnośląskiego 

Sukces ekologiczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
Ochrona przyrody i ekologia to niezwykle ważne aspekty w działalności edukacyjnej i wychowawczej Szkoły Podstawowej w Kostomłotach. 
Od czternastu lat placówka aktywnie uczestniczy w działalności Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Sieć działa w systemie dwuletnim. Każda szkoła zgłasza autorski projekt, który przez około jeden rok jest realizowany. Efekty poddawane są ewaluacji. Oceniane są według następujących kryteriów: określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku, wartość merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści, logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty), współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym – zasięg realizowanych działań.
Przez wiele lat koordynatorami działalności ekologicznej były panie: Jadwiga Sroga i Janina Kasak. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach jest jedną z nielicznych placówek dolnośląskich, które nieprzerwanie działały przez 14 lat w sieci. 
W VII edycji DSWSE w szkole był realizowany projekt „Zostańmy przyjaciółmi pszczół”. Poświęcony był on ochronie owadów zapylających zarówno hodowlanych jak i dziko żyjących. Dzieci i młodzież poznawały życie pszczelich rodzin oraz ich znaczenia dla przyrody i człowieka. Zachęcały społeczność lokalną do sadzenia roślin miododajnych i nektarodajnych w przydomowych ogródkach. Odbywały się wycieczki po okolicy, spotkania z pszczelarzami, happeningi, wernisaże i kampanie informacyjne. 
Przez dwa miesiące klasy siódme działały w Akademii Przyjaciół Pszczół, rozwiązując zadania zamieszczane na platformie edukacyjnej. Miało to charakter grywalizacji. Zorganizowano gminny konkurs budowy hotelików dla owadów. Powstawały zielniki-miodniki, wywiady, ulotki, plakaty, albumy, prezentacje multimedialne. Starania całej społeczności szkolnej zostały docenione. Pod koniec czerwca 2019 placówkę odwiedzili pracownicy Dolnośląskiego Forum Ekologicznego oraz Kuratorium Oświaty. Szacowna Komisja złożona z przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uznała wcześniej opisany projekt za najlepszy w kategorii szkół podstawowych. Szkoła otrzymała tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej województwa dolnośląskiego. 
26 września 2019 w budynku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na uroczystej gali pani dyrektor Urszula Wielgus miała przyjemność odebrać certyfikat oraz nagrodę za działalność ekologiczną. Uczniowie klas ósmych: Ola Kłodnicka i Kuba Lipczyński zapoznali przedstawicieli organizacji ekologicznych i zaproszonych gości z założeniami i efektami nagrodzonego projektu. Zaś Hania Janiec z klasy drugiej deklamowała piękny wiersz o roli pszczół. Nagroda ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości tysiąca złotych została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki nim zajęcia z ochrony przyrody będą jeszcze ciekawsze. 
Pamiętajmy, że „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”( Florian Plit)
Zbiórka okularów dla Afryki

We wrześniu po raz pierwszy w naszej szkole trwała III Ogólnopolska Zbiórka Używanych Okularów, której organizatorem jest Fundacja Okuliści dla Afryki. W tej akcji zbieraliśmy okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne. Trafią one tam w ręce (i oczy) osób, które ich bardzo potrzebują. Nasza społeczność szkolna nie zawiodła, co świadczy o ogromnej wrażliwości i chęci pomagania innym. Zainteresowanie akcją było tak duże, że z pewnością powtórzymy ją w przyszłym roku szkolnym.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 2 września. Pani dyrektor szkoły Urszula Wielgus po raz pierwszy pełniąc funkcję nowego dyrektora przywitała uczniów, rodziców i zaproszonych gości życząc szczęścia i powodzenia. Po krótkim programie artystycznym uczniowie spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami. Od tego roku uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczyć się będą w budynku A szkoły, a uczniowie klas 4-8 w budynku B. Tym samym nowy rok szkolny rozpoczął kolejny bieg.