Dokumenty z realizacji projektu- PADLET

Wycieczka klas IIA, IIB, IB
Duszniki Zdrój

Drzewo daje życie (katalog starych, cennych przyrodniczo oraz ciekawych drzew w okolicy). Osobliwości przyrodnicze naszej okolicy.

Jednym z zadań uczniów ramach działań projektowych była obserwacja drzew w najbliższej okolicy (gmina, powiat). Uczniowie stworzyli katalog ciekawych oraz cennych przyrodniczo drzew w naszym regionie. Planujemy zgłosić trzy drzewa: platan, dąb i topolę (każdy mający obwód ponad 5m) do miana pomników przyrody.

Mini ogród w doniczce
Udział w akcji #ZDROWOROSNA –
klasowe uprawy koperku w klasach I-III

Uczniowie klas I-III stworzyli swoje własne ogródki klasowe. Przed świętami
wielkanocnymi siali owies i rzeżuchę. W ramach udziału w akcji #ZDROWOROSNA uczniowie prowadzili uprawę koperku. Obecnie z niecierpliwością czekają na pierwszy owoc truskawki z klasowej hodowli. Obserwacje roślin są dla nich świetną zabawą i w kreatywny sposób kształtują postawy proekologiczne. Każdy ma szansę zostać małym ogrodnikiem.

Wiosenny Konkurs Recytatorski- przedszkole

Kreatywne warsztaty florystyczne

Spotkanie z pszczelarzem Mariuszem Jakóbczakiem klasy II A, IIB, przedszkole.
Ogólnoszkolna kwesta adopcja pszczół.

Akcja przedszkolaki dokarmiają ptaki i choinka
dla zwierzaka
Jesienne spacery połączone z poznawaniem przyrody. Obserwujemy zachodzące w niej zmiany.
Sadzenie drzew
W naszej szkole bardzo aktywnie obchodziliśmy „Dzień Drzewa”. Wśród działań, które były realizowane warto wymienić: autorską inicjatywę adopcji posadzonych drzew przez uczniów, wycieczki do lasu, prace plastyczne, spotkanie z leśnikiem Leszkiem Urbańskim. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Miękinia, które przekazało ponad 200 sadzonek drzew możliwe było zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Nowe drzewa zostały posadzone na terenie naszej szkoły oraz ogrodach przydomowych uczniów. W akcje zaangażowali się uczniowie i ich rodzice.
Wycieczka do Milicza- poznajemy gatunki drzew🌲 🌳 
W październiku uczniowie klas I-III brali udział w wycieczce do Centrum
Kreatywnej Edukacji w Miliczu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach
ekologicznych „Naturalnie wlesie”. W czasie spaceru leśnymi ścieżkami w Dolinie Baryczy, uczniowie mieli możliwość poznania typowych dla tego regionu gatunków drzew, ptaków, tropów zwierząt oraz owoców leśnych. Dowiedzieli się m.in. na czym polega praca leśnika, w jaki sposób określić wiek drzewa, przypomnieli zasady zachowania w lesie. Lekcja w lesie umożliwiła im bliskie obcowanie z przyrodą – doświadczanie jej wszystkimi zmysłami. Uczniowie poznawali przyrodę wzbogacając swoją wiedzę przyrodniczą oraz stymulowali ich
wrażliwość estetyczną. Zapoznanie z pracą leśnika i przyrodą Doliny Baryczy. Uczniowie brali udział w wycieczce do pobliskiego lasu w Piotrowicach oraz parku w Kątach Wrocławskich. Obserwowali zmieniający się krajobraz. Podążając
ścieżką edukacyjną, rozpoznawali różne gatunki drzew oraz ptaków. Poznali zasady właściwego zachowania w lesie i parku.
Wystawa karmników, domków dla jeży
i budek lęgowych
Karmniki dla ptaków, domki dla jeży, budki lęgowe, poidełka dla motyli wykonane przez naszych uczniów i ich rodziców można było podziwiać na wystawie na szkolnym korytarzu. Następnie znalazły one właściwe miejsce w ogrodach uczniów oraz ogrodzie przyszkolnym. Aby pomóc zwierzętom zamieszkującym nasze ogrody, uczniowie wraz z rodzicami wykonali przepiękne domki dla owadów, które są doskonałym sposobem, aby zwabić pożyteczne owady do naszego ogrodu i pomóc im przetrwać chłody. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem ze strony uczniów i ich rodziców.
Relacja z wizyty w Warszawie i odbiór statuetki Czarodziejskiego drzewa
10 listopada obchodzony jest dzień jeża.
Oto relacja z naszych dokonań.
10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Jeża.
Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego należy je chronić, dlaczego grozi im
wyginięcie. Jeże są doskonale dostosowanymi przez ewolucję zwierzętami,
które znajdują w Polsce pod ścisłą ochroną, ponieważ czyha na nich wiele
niebezpieczeństw. Zwierzęta te są bardzo pożądane w naszym ogrodzie. To
właśnie ich dieta sprawia, że dla wszystkich ogrodników jest bardzo pożyteczny – jest pogromcą ślimaków. Jeśli zamieszka w naszym ogrodzie, nie będziemy musieli obawiać się o zbiory, skutecznie pozbędziemy się nie tylko ślimaków, ale i wielu uciążliwych owadów. Zachęcajmy więc jeże do zamieszkania w naszym ogrodzie i dbajmy o jego bezpieczeństwo. Uczniowie klas I-VIII wykonali piękne domki dla jeży, które najpierw zostały umieszczone na szkolnej wystawie, a następnie znalazły miejsce w ogrodzie przyszkolnym oraz ogrodach naszych uczniów.