Szkoła Młodych Patriotów
_____________________________
Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 w ramach obchodów 100- lecia Niepodległości przystąpiła do XII edycji konkursu Szkoła młodych patriotów, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele aktywnie włączyli się w realizację zadań konkursowych.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”.
Koordynator: Magdalena Socha

Luty

Szkolny Konkurs Recytatorski klas IV- VI
,,Między poezją a prozą” 26 lutego 2019 r. grupa recytatorów z klas czwartych, piątych i szóstych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej uczestniczyła w eliminacjach szkolnych, które odbyły się w świetlicy w budynku gimnazjum w Kostomłotach. Sprawami organizacyjnymi zajęły się p. Anna Jeleniewska i p. Magdalena Socha. Uczniowie deklamowali wiersze: Tadeusza Kubiaka, Ludwika Jerzego Kerna, Adama Mickiewicza, Doroty Gellner, Marii Terlikowskiej, Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Danuty Wawiłow, Jana Brzechwy, Wiery Badalskiej, Marii Konopnickiej i Wandy Chotomskiej. 


Komisja w składzie: p Anna Jeleniewska, p. Magdalena Socha, p. Ewa Dziuba i p. Halina Rembiok, oceniając dobór repertuaru, interpretacje tekstu, dykcję i wrażenia artystyczne, wyłoniła laureatów. 

Grudzień

Na początku grudnia wzięli udział w ogólnoszkolnym konkursie wiedzy pt. Historia Polski a patriotyzm, którego celem było popularyzowanie polskich patriotów na tle historii Polski.
Nad całością czuwały: nauczycielka historii p. Kamila Pełech-Kostrzycka, nauczycielka plastyki p. Renata Jamrozik i nauczycielka języka polskiego p. Magdalena Socha.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV- VI wykonały pracę plastyczną i VII- VIII wzięły udział w turnieju wiedzy.

Pierwszym zadaniem wszystkich uczestników było zapoznanie się z sylwetkami 10 patriotów wytypowanych przez organizatorów. Do tego grona wybrano: Jana Pawła II, Witolda Pileckiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Marię Konopnicką, Romualda Traugutta, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełłę, Stefana Czarneckiego, Tadeusza Kościuszkę i Jana Matejkę.
Następnie uczniowie klas IV- VI wybrali jedną z wyżej wymienionych postaci i w formie pracy plastycznej przedstawili jej dokonania. 
Starsi zaś rozwiązali test sprawdzający znajomość historii Polski.


Jury w składzie: Kamila Pełech- Kostrzycka, Renata Jamrozik i Magdalena Socha, nagrodziło 14 zwycięzców.
Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VI:
Nagroda Grand Prix- Julia Jeleniewska I miejsce- Emilia Dudka, Szymon Karpeta, Karol Milik
II miejsce- Adrian Robak, Filip Usiński
III miejsce- Sara Mhani, Łukasz Krzyszczuk, Kinga Frydryk i Wiktoria Janiec 

Wyniki konkursu w kategorii klas VII- VIII:

I miejsce ex aequo- Amelia Sendyka, Konrad Gruszecki, Mateusz Krupa i Bartłomiej Dudka 

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 21 grudnia na sali gimnastycznej po przedstawieniu bożonarodzeniowym. 
Wszystkim laureatom gratulacje złożyła P. Dyrektor Urszula Łapa.

Kodeks Patrioty

Na przełomie listopada i grudnia w ramach zajęć wychowawczych przygotowali KODEKS PATRIOTY. Zarówno młodsze jaki i starsze dzieci włączyły się aktywnie w wykonanie tego zadania. W każdej klasie dominowały podobne treści patriotyczne.
Zdaniem uczniów patriota to człowiek, który: kocha swój kraj i jest w stanie oddać za niego życie, zna jego historię, pamięta o przodkach, pielęgnuje tradycje i mowę ojczystą, szanuje innych obywateli, dba o przyrodę, wspiera gospodarkę krajową, godnie reprezentuje Polskę za granicą, obchodzi Święta Narodowe i szanuje Symbole Narodowe.Prace zostały wyeksponowanie na korytarzu szkolnym.

Listopad


Przegląd Pieśni Patriotycznej

W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach 5 listopada odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej. Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani i przyozdobieni biało- czerwonymi kotylionami. Podczas przeglądu każda z klas wykonała po jednej pieśni. Uczniowie śpiewali: Przybyli ułani, Gdy żołnierze idą drogą, Polska Zmartwychwstaje, Warszawiankę, Mazurek Dąbrowskiego, Jak długo, Rotę, Piechotę, My pierwsza brygada, Dziewczyna z granatem, Rozszumiały się wierzby płaczące, Białe róże, O mój rozmarynie. Najmłodsi przypomnieli, czym jest ojczyzna dla dziecka, starsi interpretowali znaczenie symboli narodowych oraz wyrażali dumę z bycia Polakiem i miłość do ojczyzny.
Ta muzyczna lekcja historii i patriotyzmu była wprowadzeniem w uroczyste obchody LISTOPAD DLA NIEPODLEGŁEJ.

Konkurs plastyczny

 Uczniowie wszystkich klas na przełomie października i listopada aktywnie przystąpili do konkursu i z sukcesem zrealizowali zadanie. Powstały ciekawe plakaty wykonane różnymi technikami, na których dominowały takie tytuły jak: Jestem Polakiem; Święto Niepodległości; Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna; Niepodległość niejedno ma imię czy Jedna drużyna, jeden cel- Polska. Wpłynęły 42 prace. Najlepsze zostały wyróżnione i nagrodzone. Wszystkie prace wyeksponowano na korytarzu szkolnym.

Wyniki konkursu w kategorii klas I- IV:

I miejsce- Sandra Żurek, Nikola Hynas, Marta Grzegorek

II miejsce- Michał Janiec, Emilia Sołościuk, Dorian Sokołowski

III miejsce- Hanna Janiec, Oliwia, Bryan Oleśków, Hubert Bajorski, Tomasz Trojanowski

Wyniki konkursu w kategorii klas V- VIII:

I miejsce- Bartek Dudka

II miejsce- Marlena Sawicka, Jagoda Nowek

III miejsce- Paweł Szczepaniak