Dolnośląskie Stokrotki

_____________________________

Projekt
"Dolnośląskie Stokrotki"


Dolnośląskie Stokrotki” to program dotyczący organizacji i prowadzenia zajęć, warsztatów, treningów, układów tanecznych, w miejscowościach i środowiskach grup nieformalnych z utrudnionym dostępem do zróżnicowanej oferty ogólnorozwojowej. 


CEL PROGRAMU

Zasadniczym celem Programu „Dolnośląskie Stokrotki” jest potrzeba uzupełnienia oferty, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi Dolnego Śląska, wielu sprawdzonych i popularnych sportowych programów, jak Orlik w każdej gminie, Moje Boisko, Dolny Śląsk dla Królowej Sportu itp., z ukierunkowaniem na potrzeby i zainteresowania dziewcząt. W budżecie Województwa Dolnośląskiego przeznaczono 250 tys. zł na realizację powyższego zadania.strona www

Gmina Kostomłoty od wrzesnia 2014 roku, uczestniczy w programie „ Dolnośląskie Stokrotki”, wdrażanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt przeznaczony jest dla tańczących oraz marzących o tańcu dzieci i młodzieży mieszkających na wsi i w małych miasteczkach naszego województwa. Program „Dolnośląskie Stokrotki” daje możliwość organizacji i prowadzenia warsztataów, zajęć tanecznych, w miejscowościach i środowiskach grup, z utrudnionym dostępem do zróżnicowanej oferty rozwojowej.
Główne cele projektu „Dolnośląskie Stokrotki” to:
Wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
Zdobycie wiedzy na temat głównych zagadnień związanych z tańcem i jego historią;
Rozwinięcie zainteresowań dzieci i młodzieży;
Nauka i doskonalenie różnych form tańca;
Rozwijanie wrażliwości muzycznej i ruchowej;
Doskonalenie poczucia rytmu;
Zwiększenie wiary we wsłasne siły, wzrost samoakceptacji;
Integracja dzieci i młodzieży z gminy Kostomłoty;

Zajęcia taneczne, realizowane w ramach projektu odbywają się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach. Szkoła zapewniła dzieciom doskonałe warunki, na rozwijanie pasji jaką jest taniec. 1,5 godzinne zajęcia taneczno-ruchowe odbywają się dwa razy w tygodniu, przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6. Młodzi uczestnicy projektu poznali różne formy tańca nowoczesnego, doskonalili swoją sprawność pod okiem wykwalifikowanego instruktora tańca. Swoje umiejętności prezentowali m.in. na pokazach podczas uroczystości szkolnych. Młodzież, w ramach projektu wzięła również udział w wyjeździe na mecz Śląsk Wrocław- Piast Gliwice, który odbył się 18 października na wrocławskim Stadionie. 7 listopada uczniowie brali udział w rywalizachi turniejowej na Otwartych Mistrzostwach Polski Tańca Freestyle w Twardogórze. Wszystkie prezentacje zostały nagordzone brawami, dostając od sędziów najwyższe oceny.

Miło jest patrzeć, kiedy dzieci poświęcają swój czas na rozwijanie zainteresowań i pasji. Taniec jest jedną z najbardziej rozwijających form aktywmości ruchowej, gdyż wielokierunkowo oddziaływuje na młodego człowieka. Dzieci nie tylko podnoszą swoją sprawność na wyższy poziom, udział w zajęciach tanecznych daje im możliwośc wyrażania emocji, kształtuje pozytywne postawy, uczy wspólpracy oraz wspomaga rozwój wszystkch procesów poznawczych.
Jesteśmy wdzięczni Samorządowi Województwa Dolnośląskiego oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kostomłotach, za stworzenie możliwości rozwijania się, w tej pięknej sztuce.
M.Grądziel