Stowarzyszenie

__________________________________

STOWARZYSZENIE
"WSZYSTKO DLA DZIECKA"
Rok powstania: 2010
Status OPP od: 2010
KRS: 0000355191
Regon: 021254336
NIP: 913-16-05-062

Bank:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Kostomłotach

nr konta:
56 9584 1106 2011 1100 9997 0001

e-mail: wszystkodladziecka.kostomloty@wp.plOsoby zarządzające:
Klaudiusz Sobaniak - prezes
Janina Kasak - v-ce prezes
Katarzyna Sieńko - skarbnik

Typ podmiotu:
organizacja pozarządowa
organizacja pożytku publicznego