Dyrekcja

______________________________________

  

Dyrektor szkoły 

mgr Urszula Wielgus 


______________________________________

v-ce Dyrektor szkoły
mgr Katarzyna Burczyk