Kalendarz Roku Szkolnego 2022/23
_______________________
Zimowa przerwa świąteczna 23. 12. 2022 r. – 31. 12. 2022 r.

Ferie zimowe 13. 02. 2023 r. – 26. 02. 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6. 04. 2023 r. – 11. 04. 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty 23. 05. 2023 r. – 25. 05. 2023 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
zarządza dodatkowe dni wolne:

14. 10. 2022 r.
 31. 10. 2022 r.
 2. 05. 2023 r.
 9. 06. 2023 r.

ROK SZKOLNY TRWA OD 01.09.2022 - 23.06.2023


I PÓŁROCZE od 1 IX 2022 do 21 I 2023

II PÓŁROCZE od 22 I 2023 do 23 VI 2023