Sprawny Dolnoślązaczek

_____________________________

Projekt
"Sprawny Dolnoślązaczek"


Ruszyła pierwsza edycja programu "Sprawny Dolnoślązaczek". Wraz z początkiem roku szkolnego 2010/11 wzięli w nim udział uczniowie klas I-III. Nasze województwo jako pierwsze w kraju wystąpiło z tego typu inicjatywą.

Zajęcia odbywają się w ramach normalnych lekcji w-f (Sprawny Dolnoślązaczek ma być wpisany w podstawę programową szkół podstawowych). Dzieci otrzymały legitymację i zdobywają różne sprawności: rowerzysta - turysta, gimnastyk - tancerz, lekkoatleta, piłkarz, saneczkarz - narciarz - łyżwiarz i pływak - wodniak.


Cele
- zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I -III dolnośląskich szkół podstawowych
- zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnych z nową podstawą programową
- uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego
- zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności
- określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej młodych Dolnoślązaków
- przygotowanie do badań w klasie IV wg programu Młodzieżowego Centrum Sportu i AWF

Patronat
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu
Organizatorzy
Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK we Wrocławiu
Szkoły Podstawowe Dolnego Śląska