Wydarzenia

________________________________

W wydarzeniach z życia szkoły przeczytasz o istotnych sprawach jakie miały miejsce w szkole w przeciągu każdego roku szkolnego. 

Tym sposobem można powrócić do wspomnień :) szczególnie mile wspominanych przez absolwentów naszej szkoły ;)