Indywidualne wsparcie uczniów

______________________________

klas I-III w gminie Kostomłoty

nauczyciel wspierający realizację projektu w klasach młodszych - mgr Jadwiga Frydryk

_____________________________________

Pobierz pliki